Atomberedskap

Bruk av riktig utstyr er viktig ved CBRNe-hendelser. Bildet er fra Nasjonal helseøvelse 2018 i Elverum.
Bruk av riktig utstyr er viktig ved CBRNe-hendelser. Bildet er fra Nasjonal helseøvelse 2018 i Elverum. (Foto: Erik Haugen / Fylkesmannen i Innlandet)

Atomberedskapen involverer myndigheter både på sentralt, regionalt og lokalt nivå, og er opprettet for å stille ekspertise til rådighet når det inntreffer en atomhendelse. Organiseringen gjør det mulig å hurtig kunne iverksette tiltak for å minimere konsekvenser og beskytte liv, helse, miljø og samfunnsinteresser forøvrig.

Fylkesmannens rolle

Fylkesmannen er det regionale leddet for det sentrale kriseutvalget for atomberedskap, og skal gjennom tilrettelegging og veiledning medvirke til at regionale og lokale etater etablerer nødvendige planer som del av samordnet atomberedskapsplanverk. I forbindelse med en atomhendelse skal fylkesmannen sørge for koordinering og bidra til iverksettelse av samordnende tiltak regionalt og lokalt.

Atomberedskapsutvalget

Atomberedskapsutvalget (ABU) består av medlemmene i fylkesberedskapsrådet. Utvalget skal gjennom koordinering, tilrettelegging og veiledning medvirke til at regionale og lokale etater etablerer nødvendige planer som del av samordnet planverk. ABU har som oppgave å samordne og koordinere iverksettelse og oppfølgning av sentralt vedtatte tiltak under atomhendelser.


18.06.2019

Jodplakater på flere språk

Direktoratet for atomsikkerhet og strålevern (DSA) har laget informasjonsskriv og plakater om jodtabletter til bruk i kommunene. Informasjonen er å få på flere språk.

05.02.2019

Jodtabletter til salgs på apotek

Fra 1. november 2018 er jodtabletter til salgs på apotekene. Myndighetene anbefaler at alle under 40 år, gravide, ammende og de med hjemmeboende barn har jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene.