Nei til nye byggeområder i Ringebu, ja til fritidsboliger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har godkjent planvedtak i Ringebu kommune som sikrer villreininteressene, og som samtidig åpner for en avgrenset hyttebygging på Venabygdsfjellet

KMD godkjenner Ringebu kommunes forslag om 65 nye fritidsboliger ved Trabelia på Venabygdsfjellet, men ikke nye byggeområder på Skotten og Måsaplassen. Der er det foreslått en større utbygging nær nasjonalt villreinområde uten at virkninger for villreinen og behovet for ferdselsregulerende tiltak er vurdert konkret.

Balanse mellom mer hyttebygging og hensyn til villrein
– Vi har forsøkt å finne en løsning som tar hensyn til kommunens ønske om mer hyttebygging øst for Gudbrandsdalen, samtidig som vi ivaretar hensynet til villreinen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. 

Fylkesmannen i Oppland (nå Innlandet) og Oppland fylkeskommune fremmet innsigelse til kommunens forslag om nye områder for fritidsboliger i fjellområdene øst for Gudbrandsdalen. Begrunnelsen var at utbyggingen ville føre til økt ferdsel og press mot villreinstammen i Rondane.

Hyttebygging langt fra villreinområder
Departementet legger vekt på at de nye byggeområdene på Venabygdsfjellet ligger langt fra sentrale villreinområder. I tillegg vil de styrke en allerede eksisterende turistdestinasjon med infrastruktur og service- og aktivitetstilbud.

Departementet godkjenner ikke nye byggeområder på Skotten og Måsåplassen. – Det er nødvendig å begrense omfanget av ny fritidsbebyggelse nær sentrale villreinområder i Rondane. Villreinstammen i Rondane er sårbar for økt ferdsel og forstyrrelser som kan bidra til ytterligere fragmentering av villreinens leveområde, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Les mer på KMDs hjemmeside her.