Foreløpig ingen enighet om bevaring av tvillingbyggene i kvartal 9 i Hamar

Plankart for området med tvillingbyggene
Plankart for området med tvillingbyggene

Mekling resulterte i at partene ble enige om å utrede alternativer for hel eller delvis bevaring av tvillingbyggene i kvartal 9 i Vestbyen.

Tvillingbyggene er en del av Hamars industrihistorie, og Hedmark fylkeskommune har derfor fremmet innsigelse mot at de nå ønskes revet.

I ny reguleringsplan ønsker Hamar kommune å bygge boliger i hele kvartalet for å gjenskape kvartalsstrukturen. Plasseringen av tvillingbyggene gjør dette vanskelig. Bygningen, som har vært en del av Melkefabrikken i Hamar, er derfor foreslått revet.

Fylkeskommunen mener tvillingbyggene fint kan bevares og brukes som leilighetsbygg eller grendehus. Etter forslag fra mekler ble partene enige om å gå en runde til for å undersøke alternativene; bevare byggene helt der de står, bevare dem delvis, eller å rive byggene, men bevare/gjenskape fasade/elementer.

Kontaktpersonar