Jordvernkonferansen - foredrag og paneldebatt

Jordvernkonferansen for Innlandet foregikk 12. desember. Filmopptak av foredragene og paneldebatten, samt kopi av powerpointpresentasjonene, er nå gjort tilgjengelige.

Jordvernkonferansen for Innlandet foregikk på Scandic Hotell Lillehammer og samlet om lag 100 deltakere.

Nærmere informasjon om konferansen på vedlagt lenke. Program, lenker til filmopptak av foredragene og paneldebatten, samt kopi av powerpointpresentasjonene finnes der.