3,4 millioner til barnevernet i Innlandet

hjerte
Hjerte (Foto: Fylkesmannen)

Fylkesmannen i Innlandet har fordelt 3,4 millioner til åtte læringsnettverk i barnevernet. Her kan du lese hvordan pengene er fordelt.

I perioden 2017-2024 er det avsatt statlige midler til et kvalitets- og kompetanseløft for de kommunale barnevernstjenestene. Tiltakene i kompetanseløftet har som mål at barn, unge og familier med behov for barneverntjenester møter ansatte med høy faglig kompetanse og får tjenester av god kvalitet. Et av tiltakene i 2019 har vært å stimulere barneverntjenestene til å danne læringsnettverk på tvers av kommunene. Læringsnettverkene vil bli iverksatt i 2020.

Kommunene i læringsnettverkene skal:

  • Utvikle en overordnet plan for kompetanse- og kvalitetsutvikling som kan gjelde for kommunene i nettverket.
  • Sette i gang utviklingsprosjekter med utgangspunkt i lokale risiko- og tilstandsvurderinger.
  • Få bistand fra eksterne fagmiljøer
  • Legge til rette for fagmiljøer på tvers av kommunegrensene som kan bistå med kollegaveiledning, og gi støtte i arbeid med enkeltsaker.

Fylkesmannen i Innlandet har fordelt midler til 8 læringsnettverk. Nedenfor følger en oversikt over nettverkene;

 

Vertskommune:

Deltagende kommuner:

Tema:

1

Åsnes kommune v/Solør barneverntjeneste

Vågå, Lom, Dovre, Skjåk, Lesja, Nord-Aurdal, Lillehammer, Øyer, Ringebu, Engerdal, Trysil, Åmot, Tynset, Alvdal, Tolga, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal, Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Grue, Våler og Åsnes

«Omsorgspakken» - samarbeid i Innlandet for oppfølging og rekruttering av fosterhjem.

 

2

Vestre Slidre kommune

 

Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Øystre Slidre, Etnedal, Vang og Vestre Slidre, Stor-Elvdal

Barns medvirkning; før, under og etter fosterhjemsplassering

3

Lunner kommune

 

Jevnaker, Gran og Lunner

Veiledning av barn og fosterhjem ved bruk av programmer som; PYC, COS-P(ungd.) og ICDP.

4

Vestre Toten kommune

 

Gjøvik, Land og Toten (GLT)

 

Felles opplærings- og veiledningstilbud for deres fosterhjem

5

Ringsaker kommune

Ringsaker, Elverum og Løten

TBO-F; kurs i TraumeBevisst-Omsorg for fosterforeldre.

6

Ringsaker kommune

 

Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Ringsaker

Forsvarlig innsats i nyfødt- og spedbarnsfamilier.

7

Sel kommune

 

Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk (Nord-Gudbrandsdal)

 

GROW; Goal, Reality,
Options og Way forward – en arbeidsmodell for barneverntjenesten.

8

Stange kommune

 

Stange, Ringsaker og Elverum

 

Videreføring av «forsvarlig akutt» fra 2019. Kompetanseheving i å møte mennesker med traumebasert forståelse i akutt krise, gjøre gode barnevernfaglige vurderinger og videreutvikle gode samarbeidsrutiner. Flere kommuner er invitert med.

 

Fylkesmannen i Innlandet ønsker kommunene lykke til med nettverksarbeidet.