Vil «din» organisasjon møte stortingfolka?

«Treffpunkt Innlandet» finner sted på Hamar 1. april. Da har fylkeskommunene og Fylkesmannen invitert organisasjoner til «interessepolitisk speed-dating» med de 14 stortingsrepresentantene – men kanskje dere ikke er invitert?

Det er ikke for sent å få kontakt. «Speed-datingen» foregår mellom kl. 13.00 og 15.30 – og vi ber om at dere tar kontakt på forhånd for å sikre av den eller de dere vil snakke med er ledig.

Alle de 14 på de to Stortingsbenkene fra Innlandet vil komme for å lytte og drøfte Innlandets framtid og for å møte interesseorganisasjoner, privat næringsliv og statsetater i 1. april. Dette er første gang «Treffpunkt Innlandet» arrangeres.

Det er for å styrke forbindelsen mellom Innlandets organisasjons- og næringsliv og offentlige myndigheter – og stortingsrepresentantene at denne møteplassen etableres. Blant annet vet vi at det ikke alltid er lett å få kontakt med stortingsrepresentantene våre.

Det legges opp til en tredeling av dagen; først en «situasjonsbeskrivelse av Innlandet», så er bioøkonomi valgt som et hovedtema for dagen, før det settes av tid til «interessepolitisk speed-dating».  

Hovedtema i år er bioøkonomi, et område der fylkesmennene og fylkeskommunene i Innlandet har utarbeidet en felles strategi (Bioøkonomistrategi for Innlandet 2017-2024).  Arrangørene er opptatt av å løfte fram mulighetene Innlandet har i det grønne skifte.

Hedmark og Oppland fylkeskommune har regionalt ansvar for nærings- og samfunnsutvikling.  Fylkesmannen har en initiativrolle som forutsetter tett samhandling med – og mellom - miljøene i regionen, og tett kontakt og samarbeid med våre oppdragsdepartementer.  Felles for fylkeskommune og Fylkesmann er å skape en kultur for å være medspiller og se mulighetene.

Kontaktpersonar

Hedmark:

 • Trettebergstuen, Anette (A)  
 • Vedum, Trygve Slagsvold (Sp)  
 • Sandtrøen, Nils Kristen (A)  
 • Riise, Kristian Tonning (H)  
 • Johnsen, Tor André (FrP)  
 • Mehl, Emilie Enger (Sp)  
 • Andersen, Karin (SV)  

Oppland

 • Aasrud, Rigmor (A)  
 • Thommessen, Olemic (H)  
 • Hagebakken, Tore (A)  
 • Johansen, Morten Ørsal (FrP)  
 • Strand, Marit Knutsdatter (Sp)  
 • Kjenseth, Ketil (V)  
 • Fasteraune, Bengt (Sp)