Nye og utvidede naturreservater med skog i Innlandet

Fra Skjerbekkraudkollen og Løvåskampen naturreservat i Rendalen kommune. Foto: Øyvind Gammelmo, Biofokus.
Fra Skjerbekkraudkollen og Løvåskampen naturreservat i Rendalen kommune. Foto: Øyvind Gammelmo, Biofokus.

Det er i desember opprettet åtte nye og utvidet fem eksisterende naturreservater i Hedmark og Oppland. 

Ni av de totalt tretten områdene er vern på Statskogs grunn. De andre fire områdene faller inn under ordningen med frivillig vern av skog. De nye områdene gjør at 5 prosent av skogen i Norge er vernet, og bidrar til å nå målet om vern av 10 prosent skog.

Det er kongen i statsråd som vedtar vernet. De aktuelle områdene i Innlandet ble vernet 6. og 20. desember. 

Områdene er:

 • Viksætra naturreservat i Åmot kommune
 • Skjellingshovde naturreservat (utvidelse) i Nordre Land, Søndre Land og Sør-Aurdal kommuner
 • Skasberget naturreservat (utvidelse) i Grue kommune
 • Bronkeberget naturreservat i Elverum kommune
 • Skjerbekkraudkollen og Løvåskampen naturreservat i Rendalen kommune
 • Skorbekken naturreservat i Trysil kommune
 • Trya naturreservat i Stor-Elvdal kommune
 • Sæteråsskaret naturreservat i Stor-Elvdal kommune
 • Ulvbergkletten naturreservat i Stor-Elvdal kommune
 • Hestberget naturreservat i Våler kommune
 • Gråkletten naturreservat (utvidelse) i Stor-Elvdal kommune
 • Hårrenna naturreservat (utvidelse) i Rendalen kommune
 • Maliskjæra naturreservat (utvidelse) i Grue kommune

Grunneiere og høringsinstanser vil bli informert om vernevedtakene med eget brev rett etter nyttår.

Se lenker i høyremenyen for mer informasjon om høring, oppstartsmelding og naturfaglige rapporter for hvert område. Der ligger også lenker til informasjon fra Klima- og miljøverndepartementet fra de to vernevedtakene med kongelig resolusjon, vernekart, oversiktskart og verneforskrifter.