Vernskoggrensa for Innlandet er digitalisert på nytt

Vernskoggrensa for Innlandet er digitalisert på nytt. Moderne kartgrunnlag gjør at grensen nå kan vises mer nøyaktig digitalt.

Vernskoggrensa for Innlandet ble verbalt beskrevet og lagt inn på M 711 kart, målestokk 1:50 000 i 1994. Fra den tid har det vært en rivende utvikling på kartsiden. Beskrivelsen har tidligere blitt overført til digital form, slik at grensen kunne vises i digitale kartløsninger for brukerne. Selve digitaliseringen ble gjort med den tids grunnlag, metode og tilhørende nøyaktig knyttet punktene på kartet. I ettertid har kartene blitt mer nøyaktige og oppløsningen på dataene blitt bedre.  Resultatene av dette var at den gamle digitale grensen stedvis kunne avvike noen titalls meter fra den faktiske plasseringen. I tillegg fikk den grove oppløsningen en del uheldige virkninger når kartet ble vist i større målestokker. Den gamle grensen var ikke egnet for å vises slik man i dag benytter og arbeider med digitale kart. Den nye grensen er basert på den opprinnelige beskrivelsen, men er etablert ut fra et mer nøyaktig grunnlag og en høyere oppløsning med flere detaljer.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), har lagt den «nye» grensen ut på Geonorge portalen. Den nye vernskogen presenteres også  i kartportalene Kilden/Skogportalen, Gårdskart, Innlandsgis og i en del kommunale kartløsninger som har vernskog.

Selve vernskogarealet er framstilt med skog over vernskogrensa fra N50 kartbasen og selve vernskogen er riktig avgrenset nedover i terrenget. Tregrensen går nå dels høyere opp mot fjellet enn denne kartbasen viser. Derfor avviker den skraverte framstillingen av vernskogen enkelte steder fra dagens tregrense opp mot fjellet, men den verbale beskrivelsen av vernskogen som finnes i alle kommuner der det er etablert vernskog, levner ingen tvil om at vernskogen går helt opp i tregrensen.