Trebruer er utviklet til å bli en viktig konstruksjon i vårt landskap

Gjennom et solid innovasjons- og utviklingsarbeide er trebruer blitt et positivt element i veglandskapet.

Statens vegvesen og Sweco har begge vært viktige bidragsytere i å løfte dette arbeidet og har gitt ut rapporter som beskriver utviklingen og gir gode eksempler på brukonstruksjoner. Se rapport 422 Trebruer fra Statens vegvesen og rapporten TREBRUER fra Sweco.