Treprisen 2018

Treprisen for Innlandet 2017 ble tildelt Statsbygg og Høgskolen i Innlandet for det nye administrasjons- og undervisningsbygget ved Campus Evenstad.
Treprisen for Innlandet 2017 ble tildelt Statsbygg og Høgskolen i Innlandet for det nye administrasjons- og undervisningsbygget ved Campus Evenstad.

Vet du om noen som har bidratt til innovasjon og banebrytende arbeid innen bruk av tre og trevirke i Innlandet?

Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland har mål om at Innlandet skal bli ledende på bruk av tre og ha den beste kompetansen som grunnlag for utvikling av sektoren. Dette skal også bidra til å nå nasjonale klimamål.

Treprisen har siden 2007 blitt delt ut til personer, organisasjoner eller bedrifter som bidrar til at Innlandet kan nå disse målene.

Frist for å fremme kandidater er 15. mars 2018. Begrunnede forslag på kandidater sendes på e-post: kjell.borresen@hedmark.org

I utvelgelsen vektlegges følgende kriterier:

  • At kandidaten representerer noe banebrytende innenfor trebransjen i vid forstand.
  • At kandidaten har gjort en innsats som skaper respekt og annerkjennelse i markedet, fag- miljøet og hos folk flest.
  • At kandidatens innsats representerer et verdifullt bidrag i forhold til å stimulere til interesse for og anvendelse av tre, og ved dette kan bidra til rekruttering av ungdom inn i utdannings-institusjoner, bedrifter, organisasjoner m.m. hvor bruken av tre står sentralt.
  • At kandidaten gjennom anvendelsen av råstoffet generelt vektlegger miljøkrav i hele verdikjeden fra stubbe til sluttbruker.