Tredrivernettverket med samling i Innlandet

Innovasjon Norge har gjennom flere år driftet Trebasert innovasjonsprogram, med hovedformål å bidra til økt bruk av tre og leverandørutvikling i næringen.

Programmet har også koordinert et landsdekkende nettverk av regionale pådrivere innen innovativt bruk av tre, de såkalte «tredriverne». Tredrivernettverket er bygd opp av regionalt forankrede prosjekter, de fleste i regi av fylkeskommune, fylkesmann og næringsliv.

Sist onsdag hadde Tredrivernettverket lagt årets første samling til Innlandet. I tillegg til de regionale tredriverne var også NTNU og Trefokus representert. Inntrykket er at det er mye spennende som skjer rundt i landet når det gjelder større bygg i tre, det er stor aktivitet og de norske produsentene av massivtre-elementer har fullt opp å gjøre. Kompetanseprogrammet for økt bruk av tre i bygg som blir gjennomført av tredriverne i Hedmark og Oppland er nå i ferd med å spre seg også til andre fylker.

Foruten erfaringsutveksling og diskusjon ble noen byggeprosjekter besøkt På Biri er ny flerbrukshall i massivtre under bygging. Det er idrettslaget som er byggherre og hallen bygges etter samme prinsipper som den nye produksjonshallen ved Biri planteskole. Denne ble også besøkt. Her fikk en samtidig orientering om planteskolen og Oppland skogselskap. Det var bare gode erfaringer så langt med den nye produksjonshallen.

Siste post på programmet var befaring av Mjøstårnet i Brumunddal hvor byggingen går for fullt og bygget rager nå 70 meter over bakken. Her fikk tredriverne en interessant orientering og omvisning av konstruktør Harald Liven, Moelven Limtre, og prosjektleder Kjetil Sandvoll ved Hent.

Kontaktpersonar