Hovedplan for skogbruksplan med miljøregistreringer 2019-2028

Fylkesmannen i Innlandet har utarbeidet en ny hovedplan for skogbruksplanleggingen i de kommunene som dekker Hedmark. Når Hedmark og Oppland slås sammen fra 1.1.2020, vil det bli laget en felles hovedplan som dekker hele Innlandet.

Planen tar opp i seg de retningene sentrale myndigheter gir på området. Annet viktig grunnlag er nasjonale programmer for bilde- og laserdata som kan benyttes i prosjektene.

Miljøregistreringene er en viktig del av resultatene fra Skogbruksplanleggingen. For at skogeierne skal få omsatt virke fra sine eiendommer, må det være gjennomført registrering av miljøelementer på eiendommen. Den siste revisjonen av PEFC skogstandard gir miljøregistreringene en holdbarhet før de eventuelt må revideres.

Den nye hovedplanen for Hedmarkskommunene ligger her