Skogportalen leverer skreddersydd miljøinformasjon

Skjermdump av Skogportalen
Skjermdump av Skogportalen

Den nye kartløsningen Skogportalen gir kvalitetssikret miljøinformasjon fra ulike databaser samlet på ett nettsted.

Enten man driver næring i skog eller forvaltar miljøregelverket, trengs oppdatert og relevant informasjon om forholdene i skogen.

Skogportalen er en innsynsløsning til stedfestet miljøinformasjon som lover, forskrifter og Norsk PEFC Skogstandard krever at det finnes en oversikt over når det planlegges å utføre skogtiltak som hogst, veibygging, markberedning og planting. I tillegg vil den tilgjengelige miljøinformasjonen være nyttig ved kontroller eller sertifisering av skog.

Skogbruket har gjennom mange år samlet statistikk og kunnskap om skog. I Skogportalen blir denne datafangsten knyttet til annan relevant miljøinformasjon, og delt med verden på en ny måte.

Her er data om ulike naturtyper og arter som finnes i skog sortert ut etter gjeldende miljøregelverk. Et brett samarbeid mellom Landbruks- og matdepartementet, Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, Artsdatabanken, forvaltning og skognæring har gjort mulig den nye løsningen som er utvikla av Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO. 

Les mer om den nye Skogportalen på NIBIO sin nettside

 

Kontaktpersonar