Ny tilskuddsordning for vårens skogplanting

Levering av granplanter fra Skogplanter Innlandet til Hedmarken, hvor vårplantingen allerede er i gang. Foto: Karoline Finstad Vold
Levering av granplanter fra Skogplanter Innlandet til Hedmarken, hvor vårplantingen allerede er i gang. Foto: Karoline Finstad Vold

Om lag 18 av landets 30 millioner skogplanter skal plantes i Innlandets skoger i vår. Koronasituasjonen har ført til en krevende situasjon for skogbruket, og det er derfor innført et midlertidig tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2020.

Utbruddet av Covid-19 har medført en rekke restriksjoner som har gjort det krevende for skogbruket å få tilgang til nødvendig arbeidskraft til blant annet planting.

Restriksjonene innebærer økte kostnader for aktørene i skogbruket. Landbruks- og matdepartementet har derfor etter dialog med avtalepartene i jordbruks-forhandlingene og næringsorganisasjonene i skogbruket omdisponert midler under Landbrukets utviklingsfond (LUF) til skogbruk til en ordning med ekstra plantetilskudd på 1,30 kroner per skogplante for skogplanter som plantes våren 2020.

All skogplanting våren 2020 får et ekstraordinært plantetilskudd enten gjennom den nye tilskuddsordningen, eller gjennom tilskuddsordningen som følger av forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Plantetilskuddet settes til 1,30 kroner per skogplante for å kompensere for kostnadsøkninger ved planting som følge av restriksjoner innført etter utbruddet av Covid-19.

Tilskudd til næringsaktører

Tilskudd etter den nye midlertidige forskriften kan gis til skogeierandelslag og andre næringsaktører med tilsvarende sentral rolle i skogbruket som utfører planting på vegne av skogeier våren 2020. Søknad om tilskudd skal sendes til Landbruksdirektoratet så snart som mulig og senest innen 30. april 2020.

Tilskudd til skogeier

For plantearbeid som utføres av skogeier selv eller av andre aktører som skogeier engasjerer, skal tilskudd tilsvarende tilskuddssatsen dekkes gjennom tilskuddsordningen som følger av forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK-forskriften). Skogeier søker som vanlig til kommunen, og det er skogeier som er tilskuddsberettiget.

Se Midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2020