Klimasmart landbruk på dagsorden for både bønder og rådgivere

Interessante innlegg og mange deltakere på fagdager om klima i Innlandet.
Interessante innlegg og mange deltakere på fagdager om klima i Innlandet.

Det var stor interesse for å dele og oppdatere kunnskap om klimatiltak i landbruket på to samlinger om dette temaet forrige uke. Over 200 personer fra forvaltning og landbruksnæringa deltok.

Rådgivere på skolebenken

Norsk landbruksrådgiving Innlandet hadde sammen med Fylkesmannen i Innlandet satt sammen et interessant program. Innlederne fikk i oppdrag å snakke om konkrete klimatiltak som bonden kan gjøre for å redusere klimagassutslipp fra sin drift, og det gjorde de!

Klimarådgiver Elisabeth Sæther i Norges Bondelag satte oss inn i intensjonsavtalen mellom faglaga og regjeringen der det er avtalt at jordbruket skal redusere CO2-utslippene med totalt 5 millioner tonn i perioden 2021-2030. Ulike virkemidler for å nå målet vurderes både i statsbudsjett og jordbruksoppgjør framover. Innleggene gjennom dagen tok for seg de ulike klimatiltakene, hvor effektive de er og hvordan hele næringa må bidra for å nå utslippsmålet.

Hele næringa står bak arbeidet med klimasmart landbruk. Klimakalkulatoren er et resultat av dette arbeidet, og er fra neste år klar til bruk ute på den enkelte gård der det drives med korn, mjølk, svin og ammeku. Norsk landbruksrådgiving skal være klimarådgivere og hjelpe bonden til å finne de mest effektive klimatiltakene på sin gård.  

Klimarådgivere fra landbruksrådgivingen, representanter fra næringsorganisasjonene, kommunene i Innlandet samt fylkeskommunen i Hedmark og Oppland deltok på fagdagen.

 

Populært landbruksseminar i Nord-Østerdal

Vel 160 personer møtte opp på årets landbruksseminar. I år arrangerte vi det tradisjonelle «Grovfôrseminaret» sammen med Biotown. Hovedtema for årets konferanse var: Vi skal fortsette å produsere kvalitetsmat i verdensklasse – fokus på ny teknologi, nye gener og klimasmart produksjon.

Knut Storberget åpnet konferansen, og ga et godt bilde på Innlandets rolle i norsk matproduksjon, verdiskapingen innen landbruk og hvilke store muligheter og ansvar som ligger i dette.

Dagen ble videre fylt opp med foredrag fra ulike spesialister og forskere. Mjølk- og kjøttproduksjon er svært viktige produksjoner  for å sikre matproduksjon på norske ressurser. Det var derfor på denne dagen stort fokus på produksjon og god utnytting av grovfôret og husdyras rolle i en bærekraftig matproduksjon. Norge er ledende i verden på avl på husdyr, og Geno presenterte hvordan systematisk avl kan redusere klimaavtrykket samtidig som vi sikrer matproduksjonen av høy kvalitet i Norge.

NIBIO v/Audun Korsæth presenterte et bredt spekter av nyvinninger innen presisjonslandbruk, nye teknologi og smarte teknologiske tilpasninger for landbruket.

Kan norsk landbruk og norsk matproduksjon sette en internasjonal standard for klimasmart matproduksjon og møte «EAT»-utfordringen? Dette spørsmålet ble godt belyst av Ola Hedstein, Norsk Landbrukssamvirke.  Videre presenterte Heidner Biocluster hvordan forskning og samarbeid kan løfte fremtidens matproduksjon. 

Rørosmeieriet deler hvert år ut en «Bærekraftpris». I år gikk denne til Paula Merethe Brekken, Tine. Hun er en rådgiver med svært høy kompetanse på grovfôrkvalitet, fôring av melkeku, lokal ressursutnyttelse og klimatilpasning. Hurra !!