Fagsamling økonomisk rådgivning for Nav i Hedmark og Oppland

Dato:
27. mai 2019 09:45 - 28. mai 2019 15:00
Stad:
Scandic Elgstua Hotel, Elverum
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
De som jobber med gjeldsrådgivning/økonomisk rådgivning og de som har ansvar for området i egen kommune/eget Nav-kontor
Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

Fagsamlingen arrangeres årlig av Fylkesmannen i Innlandet for økonomiske rådgivere i Hedmark og Oppland. Målgruppen for samlingen er dere som jobber med gjeldsrådgivning/økonomisk rådgivning til daglig, og dere som er utpekt med ansvar for området i egen kommune/eget Nav-kontor. Noen namsmenn vil også bli invitert.

Påmeldingsfrist: 3. mai 2019. Invitasjon og foreløpig program ligger vedlagt.

Vi anbefaler at deltakerne deltar på hele samlingen, altså begge dager. Fagsamlingen starter med registrering/kaffe/mingling mandag 27. mai kl. 09.45, mens programpostene starter kl. 10.30. Samlingen avsluttes senest kl. 15.00 tirsdag 28. mai.

Fylkesmannen dekker utgiftene for en deltaker pr. Nav-kontor samt for et gitt antall namsmenn. Reiseutgifter må dekkes av den enkelte kommune/Nav-kontor. Øvrige deltakere må kommunen/Nav selv dekke utgiften for. Se informasjon om kostnad i invitasjonen.

Husk å krysse av for full konferanse eller dagpakke ved påmelding. Vi ønsker primært at alle deltar begge dager. Alle deltakere må huske å skrive inn både organisasjonsnummer og fakturaadresse ved påmelding. Fylkesmannen skal sørge for at 1 person fra hver kommune går gratis. Det innebærer at sammenslåtte Nav-kontor kan få dekket utgiften for mer enn en person, dersom flere er ansvarlige for økonomisk rådgivning ved Nav-kontoret.

Fylkesmannen krever en såkalt ”no-show-avgift”. Det innebærer at Fylkesmannen krever betaling for påmeldte deltakere som ikke dukker opp, når det ikke er gitt beskjed om forfall på forhånd. Avmeldingsfrist: 23. mai 2019.

Dato:
27. mai 2019 09:45 - 28. mai 2019 15:00
Stad:
Scandic Elgstua Hotel, Elverum
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
De som jobber med gjeldsrådgivning/økonomisk rådgivning og de som har ansvar for området i egen kommune/eget Nav-kontor