Kultur for læring barnehage

Dato:
5. mars 2019 10:00 - 15:30
Stad:
Scandic hotell, Hamar
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet - barnehage og opplæring
Målgruppe:
Barnehagemyndighet, barnehageeiere, Styrere, PP-tjenesten og HTV
Påmeldingsfrist:
22.02.2019 23:59:00

Kultur for læring barnehage - samling for tidligere Hedmark kommuner.
Målgruppe: Barnehagemyndighet, barnehageeiere, styrere, PP-tjenesten og HTV.

Innhold for dagen:

  • Hvordan lede forbedringsarbeid i barnehage.
  • Gode rutinesituasjoner, språk og lek.
  • Kompetansepakker.

 

Påmeldinger kan grunnet GDPR ikke lengere vises på nett.
Ved registrering vil du motta en epost som bekreftelse.

Påmelding

Dato:
5. mars 2019 10:00 - 15:30
Stad:
Scandic hotell, Hamar
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet - barnehage og opplæring
Målgruppe:
Barnehagemyndighet, barnehageeiere, Styrere, PP-tjenesten og HTV
Påmeldingsfrist:
22.02.2019 23:59:00