Fylkesmannen bekymret for kommunenes økonomi

Dekningen av merutgifter og tapte inntekter som følge av koronapandemien er avgjørende for å opprettholde god beredskap i kommunene, sier Fylkesmannen i et brev til departementet.

Fylkesmannen har fått tilbakemeldinger fra kommunene i Innlandet på regjeringens anslag for konsekvenser av virusutbruddet og vurderinger av kompensasjon i det revidert nasjonalbudsjettet 2020. Kommunene har særlig uttrykt bekymring knyttet til usikkerheten ved kompensasjon for de økonomiske virkningene av virusutbruddet. Det er videre innvendinger fra kommunene knyttet til de nye anslagene for lønns- og prisveksten som regjeringen har lagt til grunn for kommunesektoren.

Kommunenes bekymringer sendt videre

Disse bekymringene har Fylkesmannen spilt inn i et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 22. mai. Fylkesmannen påpeker at den store usikkerheten er særlig utfordrende for kommunene. De er nå midt inne i viktige vurderinger av hvordan de skal gjennomføre mer normal drift innenfor nye retningslinjer, fortsette med smitteverntiltak og smittesporingsarbeid og annen beredskap for virushåndteringen, samtidig som budsjettarbeidet for 2021 starter i disse dager.  

Utfordrende omstillingsprosesser 

Fylkesmannen er særlig bekymret for hvordan det viktige beredskapsarbeidet for virushåndering blir videreført med den usikkerheten som ligger i kompensasjon av merutgifter og reduserte inntekter. Fylkesmannen er også bekymret for konsekvensene fremover av at omstillingsprosesser som var planlagt i år, nå blir vanskelig å få gjennomført for mange kommuner. 

Les hele brevet her.