Slik tror kommunetoppene framtida blir

Bratt trapp mot framtida? (Foto: Pixabay)
Bratt trapp mot framtida? (Foto: Pixabay)

Fylkesmannen har invitert ordførere og rådmenn til å bli med på en uhøytidelig og anonym «analyse» av kommunen sin ti år fram tida. 70 prosent svarte. Her er noen av funnene.

Tallene ble presentert på møtet som KS Innlandet og Fylkesmannen i Innlandet arrangerer for ordførere og rådmenn i dag, 13. januar. Ordførere og rådmenn ble bedt om å svare på en del spørsmål anonymt på nett. Spørsmålene gikk på hvordan de synes det står til med de kommunale tjenestene sine nå – og hvordan de vil måte kravene til disse tjenestene i framtida.

De kommunale tjenestene

I spørreundersøkelsen ble også ordførerne og rådmenn bedt om å angi kvaliteten på en del av tjenestene i kommunen sin på en skala fra 0 (lovkrav ikke oppfylt) til 6 (svært god). Her var ordførere og rådmenn svært samstemte i sine svar – som alle lå på mellom 3,7 og 4,1 poeng. Barnehagene scoret for øvrig høyest. Tre av rådmennene hadde for øvrig svaret «0» - altså at lovkrav ikke blir oppfylt.

De ble også spurt om hvordan de så på eventuelle utfordringer med å skaffe nok folk med riktig kompetanse til de sammen feltene om ti år. (0 poeng = svært vanskelig og 5 at det neppe blir en utfordring. Her å scoren på mellom 2,3 og 3,4. Det er helse som vil skape størst utfordringer, og fem av ordførerne svarte «svært vanskelig» på spørsmålet om rekruttering.

Rammevilkår i endring

Det ble også stilt spørsmål med hvordan ordførere og rådmenn tror rammevilkårene for kommunen blir, altså hvordan de tror folketallet vil utvikle seg i løpet av ti år, hvordan de tror det private og det offentlige arbeidsmarkedet vil utvikle seg – og hvordan de tror kommuneøkonomien blir.

INNBYGGER-ANTALL:

 • 29 % tror det blir litt eller vesentlig færre innbyggere enn nå.
 • 29 % tror kommunen sin har omtrent samme antall innbyggere som nå.
 • 42 % tror på vekst i innbyggertallet.

PRIVATE ARBIDSPLASSER:

 • 9 % tror kommunen har litt færre private arbeidsplasser enn nå. (Ingen tror vesentlig færre.)
 • 28 % tror de har omtrent like mange private arbeidsplasser som nå.
 • 63 % tror de har flere private arbeidsplasser enn nå.

OFFENTLIGE ARBEIDSPLASSER:

 • 29 % tror de har færre offentlige arbeidsplasser enn nå
 • 52 % tror de har omtrent like mange som nå
 • 19 % tror det blir vekst i de offentlige arbeidsplassene (To av de spurte tror de får vesentlig flere)

KOMMUNEØKONOMI:

 • 51 % tror det blir litt er vesentlig dårligere kommuneøkonomi
 • 31 % tror den blir som nå
 • 16 % tror den blir litt bedre – og ingen tror den blir vesentlig bedre!

På spørsmål om de tror det blir flere interkommunale løsninger (0=helt uenig og 6 = helt enig) endte scoren på 3,7. Det er prosentuelt noen flere rådmenn enn ordførere som tror det blir flere interkommunale løsninger.

Flere sammenslåinger i vente?

Ordførere og rådmenn ble også spurt om de trodde at sin kommune var slått sammen med en annen om ti år. Noen færre enn de som svarte på den øvrige undersøkelsen svarte. 60 av de spurte svarte; 28 svarte «ja» (14 ordførere og 14 rådmenn) og 32 svarte «nei» (20 ordførere og 12 rådmenn.)