Fylkesmannens egne ord - Gjøvik

Sissel Solum, formannskapsmedlem (til høyre) og Marte Kari Huse fra fylkesmannenhar en prat i forgrunnen. Bak: ordfører Bjørn Iddberg og fylkesmann Knut Storberget.
Sissel Solum, formannskapsmedlem (til høyre) og Marte Kari Huse fra fylkesmannenhar en prat i forgrunnen. Bak: ordfører Bjørn Iddberg og fylkesmann Knut Storberget. (Foto: Erik Haugen)

Etter hvert eneste av de 48 kommunebesøkene fylkesmann Knut Storberget er på nå i vinter, gjør han seg noen tanker som han deler med leserne.

Egentlig 3 dager på rappen på Gjøvik; en av Innlandets største bykommuner under ordfører Bjørn Iddberg styre. Først galla med bistandsorganisasjonen med sete i Innlandet; FORUT-solidaritetsaksjon for utvikling. De leverer for mange fra Inn- til utland.

Så besøk med sentrale kommunepolitikere og administrasjon på Gjøvik og Ung i Gjøvik. Deretter fin prat med Innlandet Barnevernsenter og ungdommer i trygge omgivelser. Og idag; skogkonferanse på Honne etterfulgt av dialogmøte med FORUT.

Og Gjøvik blomstrer jo. Vi lærte: «Difficult roads often lead to beautiful destinations».

Gjøvik med stolte industri- og teknologitradisjoner har lært å stå på egne bein. Mens nok andre byer er mer avhengig av offentlig forvaltning, så er Gjøvik kommune et eksempel på en annen tradisjon. Egentlig et fyrtårn i Innlandet. Med sterkt innslag av akademia og teknologisk innovasjon bl.a. med tilstedeværelse av NTNU i Gjøvik og gamle stolte industribedrifter. De foredler Innlandet.

Så ga formannskapet i Gjøvik oss en god reise i kommunens arbeider overfor folk med sammensatte utfordringer, overfor de unge og ikke minst; solid jobbing med barnevern i samarbeid med Søndre og Nordre Land.

Gjøvik: en god grunn for oss i Innlandet til å tenke på tvers, geografisk og i det å skape bedre liv. Turen går mot slutten for denne gang. Vi avslutter i Elverum på tirsdag.

Ung i Gjøvik må også roses; Viktor leverte musikalsk!

Knut Storberget
fylkesmann

Kontaktpersonar