Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og rettleie kommunane om rettsreglar som gjeld kommunale organ. Dette gjeld både generelle og spesifikke juridiske problemstillingar og spørsmål knytte til økonomireglane. Fylkesmannen skal dessutan formidle signal frå departementa til kommunane. 


02.04.2020

-Digital grunnmur viktig nå

-Den digitale grunnmuren vi har i samfunnet er viktig nå, sier distrikt- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Hun deltok på Fylkesmannens pressekonferanse i dag (2. april), og ga der også honnør til Innlandet.

20.03.2020

-En svært alvorlig situasjon

Fylkesmann Knut Storberget understreket i dagens pressebrief (20. mars) at vi står i en svært alvorlig situasjon. -Det forventes de neste ukene at kommunene får flere syke mennesker som trenger behandling og omsorg, sa Storberget.

20.03.2020

Fylkesmannen har tett dialog med kommunene

Fylkesmannen vil jevnlig utarbeide informasjonsskriv som sendes til ordførere og kommunedirektører.

17.03.2020

Skjønnsmidler til koronautgifter

Oppdatert 19. mars 2020Regjeringen øker skjønnsmidlene med 250 millioner kroner på landsbasis - nærmere 14. mill. kroner av dette går til Innlandet. 

05.03.2020

Gausdal på ROBEK

Gausdal kommune er meldt inn i ROBEK - lista over kommuner i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor fristene. Gausdal underlegges dermed statlig kontroll på økonomiske områder.

18.02.2020

Hele Raufoss Industripark til Vestre Toten

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt at kommunegrensen mellom Vestre Toten og Gjøvik justeres slik at hele Raufoss Industripark blir liggende i Vestre Toten kommune.

14.02.2020

Jernbaneutbygging i vest er best

Det vestlige alternativet – altså med dagens stasjonsområde og skinnegangen i en senket kulvert i Hamarbukta – er beste valg for dobbeltsporet jernbanetrasé, mener Fylkesmannen i Innlandet.

05.02.2020

Fylkesmannen bidrar i folkevalgtopplæringen

Når det er nyvalgte kommunestyrer tilbyr KS kommunene inntil fem dager med folkevalgtopplæring. Tirsdag var Fylkesmannen invitert til Kongsvinger for å snakke om fylkesmannens roller og oppgaver.

22.01.2020

Vi må lære av hverandre

Hvordan utnytter vi kontrollressursene best mulig? Dette var tema på møtet mellom Fylkesmannen, regionale statsetater og kommunenes kontrollutvalg og sekretariater på tirsdag denne uka.

21.01.2020

Kommunevurderinger på høring

Nå legger Fylkesmannen i Innlandet fram sine «kommunebilder» på høring - altså hvordan Fylkesmannen vurderer status og utfordringer hver enkelt Innlandskommune på fagområdene Fylkesmannen skal følge med på.

13.01.2020

Slik tror kommunetoppene framtida blir

Fylkesmannen har invitert ordførere og rådmenn til å bli med på en uhøytidelig og anonym «analyse» av kommunen sin ti år fram tida. 70 prosent svarte. Her er noen av funnene.

11.11.2019

«Innlandet på tvers» i bokform

Fram mot jul vil Fylkesmannen i Innlandet sende ut boka «Innlandet på tvers» til en rekke folk i Innlandet. Boka viser hvilket godt arbeid som gjøres i kommunene, og har dessuten fagartikler og et historisk perspektiv på Innlandet.

11.11.2019

28 mill. kroner til kommunale fornyings- og innovasjonsprosjekter

Fylkesmannen vil i 2020 prioritere prosjekter som skaper tettere samarbeid og bedre tverrfaglig samhandling innad og mellom kommuner.

11.10.2019

Hva må kommunene gjøre dersom de har valgt ordfører og varaordfører ved skriftlig avstemning?

KMD og Fylkesmannen har de siste dagene fått mange spørsmål om valg av ordfører og varaordfører etter den nye kommuneloven. Det er nå ikke lenger lov å velge ordfører og varaordfører ved skriftlig avstemning.

10.10.2019

Ringsaker får 1,58 mill. etter flomskade

Ringsaker kommune får 1,58 mill. kroner av skjønnsmidler til ekstraordinære hendelser av fylkesmannen etter flommen i august i år.

10.10.2019

Sel får 1,6 mill etter sykehjemsbrann

Sel kommune får 1,6 mill. kroner i skjønnsmidler av fylkesmannen til ekstraordinære hendelser.  Brannen i Sel sykehjem i juni har gitt kommunen ekstra kostnader og tapte inntekter.

07.10.2019

Statsbudsjettet 2020

Regjeringens kommuneopplegg i forslag til statsbudsjett for 2020 innebærer et noe økt handlingsrom for kommunene i Innlandet samlet sett.

18.09.2019

Sender brev til 1 082 nyvalgte

Fylkesmannen har skrevet brev til alle de 1 082 ny- og gjenvalgte kommunepolitikerne i Innlandet. Allerede nå vil han sette blant annet beredskap og arbeidet for barn og unge på sakskartet.

06.08.2019

Innspill til ordinære skjønnsmidler 2020

Fylkesmannen i Innlandet skal tildele ordinære skjønnsmidler for 2020 til kommunene basert på kommunenes overordnede økonomiske situasjon. Kommunene har anledning til å komme med innspill innen 22. august.

07.06.2019

Anbefaler flytting av kommunegrensa

Fylkesmannen mener kommunegrensa mellom Gjøvik og Vestre Toten bør justeres slik at hele Raufoss industripark blir liggende i Vestre Toten kommune.  

14.05.2019

Forslag om økning i frie inntekter til kommunene i 2020

Kommuneproposisjonen for 2020 ble lagt frem 14. mai 2019. Regjeringen foreslår en økning i frie inntekter på mellom 1 og 2 mrd. kroner. Dette tilsvarer en vekst på mellom 0,3 og 0,5 %. Veksten er lavere enn det som har vært foreslått de siste årene.

10.04.2019

Fylkesmannens egne ord - Elverum

Etter hvert eneste av de 48 kommunebesøkene fylkesmann Knut Storberget er på nå i vinter, gjør han seg noen tanker som han deler med leserne.

10.04.2019

Elverum

Fylkesmann Knut Storberget er i mål. Ikke etter 100 dager, som han ville bruke på å besøke alle de 48 kommunene i Innlandet, men etter 90 dager! Siste kommune, hans egen hjemkommune Elverum, ble besøkt på 9. april. En historisk dag for Elverum og en historisk dag for Norge.

05.04.2019

Fylkesmannens egne ord - Gjøvik

Etter hvert eneste av de 48 kommunebesøkene fylkesmann Knut Storberget er på nå i vinter, gjør han seg noen tanker som han deler med leserne.

26.03.2019

Kommunene i Innlandet hadde dårligere driftsresultat i 2018 enn landsgjennomsnittet

Foreløpige tall viser at 11 kommuner i Hedmark og 6 kommuner i Oppland hadde negativt netto driftsresultat i 2018. I disse kommunene er de løpende driftsutgiftene høyere enn de løpende inntektene.  

20.03.2019

Uten kollektivtrafikk stopper Innlandet

OPPLAND FYLKESKOMMUNE: En skoleelev i Skjåk, en førerkortløs pensjonist på Fagernes eller en student i Lillehammer på veg til fest; de tar bussen og bidrar dermed til de mer enn åtte millioner bussreisene som Oppland fylkeskommune inviterte til i fjor. Opplandstrafikk er en suksess som fylkeskommunen hadde valgt å presentere for fylkesmann Knut Storberget – «Knut på tur».

15.03.2019

Innlandet i dialog med Stortingsbenkene

De to Stortingsbenkene fra Innlandet inviteres for å møte interesseorganisasjoner, privat næringsliv og statsetater i 1. april. Fylkesmannen i Innlandet og de to fylkeskommunene arrangerer da for første gang «Treffpunkt Innlandet», der aktørene blant annet kan drive «interessepolitisk speed-dating».

14.03.2019

Fylkesmannens egne ord - Nordre Land

Etter hvert eneste av de 48 kommunebesøkene fylkesmann Knut Storberget er på nå i vinter, gjør han seg noen tanker som han deler med leserne.

14.03.2019

Fylkesmannens egne ord - Vestre Slidre

Etter hvert eneste av de 48 kommunebesøkene fylkesmann Knut Storberget er på nå i vinter, gjør han seg noen tanker som han deler med leserne.

07.03.2019

Tar tak for å begynne opprydding

Fylkesmannen har sikret 5,2 mill. kr for å rydde skumglass i utvalgte områder langs Ottaelva. Kommunene mener at all opprydding må betales av staten. Bedriften Glasopor vil lage en oppryddingsplan, men sier de ikke har penger å rydde for.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel