Oversikten viser nye og avslutta høringssaker fra Fylkesmannen i Innlandet.

Fylkesmannen i Innlandet har ofte saker ute på høring. Bakgrunnen er gjerne ønsket om bedre å kunne vurdere konsekvensene av ulike tiltak. Vi ønsker å få innspill som kan forbedre de forslagene vi arbeider med.

I lovpålagte høringer blir det opplyst hvem som er høringsinstanser eller parter. Dersom høringa ikke er lovpålagt, er den åpen for alle. Vi er spesielt interessert i å høre fra de som blir berørt av et planlagt tiltak.

Du kan uttale deg i ei høring enten ved vanlig brev, via e-post eller ved å bruke skjemaet som ligger nederst i den enkelte høringssaka. Ved lange innspill ber vi om at du bruker brev eller e-post eller laster opp uttalelsen som et vedlegg til skjemaet. Dersom du har spørsmål omkring ei konkret høring, kan du ta kontakt med kontaktpersonen som er oppgitt i hver enkelt sak.

Frist Veke Høyring
august 2020
17. aug 34 Innlandet fylkeskommune søker om utslippstillatelse for anleggsarbeider på Randsfjordsambandet
Frist Høyring
17. aug Innlandet fylkeskommune søker om utslippstillatelse for anleggsarbeider på Randsfjordsambandet