Korona i Innlandet

Fylkesmannen jobber kontinuerlig med koronasituasjonen. Det legges jevnlig ut nye saker. Les alle sakene her.

Fylkesmannen jobber nå kontinuerlig med situasjonen rundt koronaviruset. Vi har faste møter med Helsedirektoratet, fylkesberedskapsrådet og kommunene for å informere, koordinere og utarbeide felles kjøreregler. 

På denne siden finner du en samling av alle sakene vi legger ut som har med korona å gjøre.

Du kan abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Innlandet! Gå til https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.

19.10.2020

Vaksine mot Covid-19 blir gratis

Når det kommer en vaksine mot covid-19, vil den bli gratis for befolkningen. Staten vil også dekke kommunenes og sykehusenes kostnader knyttet til vaksinasjon.

16.10.2020

Reviderte anbefalinger for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner

Helsedirektoratet har revidert anbefalingene for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner. Direktoratet presiserer at kommuner ikke kan nekte besøk til dem som bor i omsorgsbolig og ber kommunene legge til rette for besøk.

05.10.2020

Nye anbefalinger til kommunene skal sikre barn riktig helsehjelp

Barn og unge med covid-19 får ofte symptomer som ligner på andre virusinfeksjoner. For å sikre at de får riktig hjelp og til rett tid, er det utarbeidet egne anbefalinger til hvordan helse- og omsorgstjenesten i kommunene bør ivareta barn og unge under pandemien.

02.10.2020

Innkjøp av smittevernutstyr - tilbake til vanlige ansvarsforhold

Under pandemien er det etablert en nasjonal innkjøpsordning og fordeling av smittevernutstyr. Samtidig har det vært en forutsetning at kommunene selv skal skaffe slikt utstyr, og nå opphører den nasjonale innkjøpsordningen ved nyttår.

04.10.2020

Høie: Kan åpne opp fordi kommunene tar kontroll

Helseminister Bent Høie hadde både ros og klare råd på møtet med Innlandskommunene. Han påpekte at vi klarer å slå ned lokale utbrudd, men at alle må være forberedt til innsats dersom strategien fortsatt skal virke.

18.09.2020

¼ av kommunene i Innlandet rekrutterer andre enn helsepersonell til smittesporingsteam

¼ av kommunene i Innlandet har tatt oppfordringen fra Helsedirektoratet om å bruke annet personell enn helsepersonell som medhjelpere på smittesporing.

14.09.2020

Nå haster det!

Nå haster det med å identifisere ulike risikogrupper og planlegge høstens massevaksinasjon mot influensa. Den vanlige influensavaksinen blir sendt ut til kommunene på Østlandet i uke 41.

04.09.2020

Kommunene fikk honnør for rask reaksjon

Den siste uka har Hamar kommune sammen med nabokommunene på Hedmarken håndtert et lokalt utbrudd som nå omfatter 22 smittede. Fylkesmannen i Innlandet gir dem honnør for at de reagerte raskt og handlet resolutt da smitten ble oppdaget.

26.08.2020

Eidskog kommune åpnet testsenter på svenskegrensen

Kommer du fra Sverige og skal inn i Norge, kan du nå koronateste deg gratis på Magnormoen. Eidskog kommune har etablert testsenteret i rekordfart, etter oppdrag fra Helsedirektoratet. Fylkesmannen besøkte senteret rett etter åpningen.

26.08.2020

Koronaen svekker grensesamholdet: - Nå må vi snakke med hverandre, ikke om hverandre

Fylkesmannen i Innlandet og Landshøvdingen i Värmland og i Dalarne går sammen for å bevare det gode naboskapet. Nå kommer de med fem egne grenseråd for økt samhold - og en påminnelse om viktige smittevernråd som er like i Norge og Sverige.

26.08.2020

Kommunene får hjelp til innkjøp av smittevernutstyr i et vanskelig marked

Å skaffe nok og trygt smittevernutstyr har vært svært vanskelig gjennom koronatiden. Mange bekymrede kommuner har bedt Fylkesmannen i Innlandet om å bidra til en løsning. Forslaget nå er å la et kommunalt eid selskap, Abakus AS, sørge for felles innkjøp.    

24.08.2020

Kjøper verktøy til smittesporing

De aller fleste kommunene i Innlandet har eller er i ferd med å skaffe seg digitale verktøy for smittesporing. Å spore smitte og bekjempe utbrudd raskt er det viktigste i landets koronastrategi, og kommunene er i front i denne innsatsen.

24.08.2020

Gode deltager-lister er avgjørende for å stoppe smitte

Kommuneoverlege Morten Bergkåsa har ett viktig budskap etter utbruddet på Lillehammer: Å ha gode lister over hvem som har vært på ulike steder og arrangementer er avgjørende for å beholde kontrollen når smitte oppstår.

14.08.2020

Studentene i Innlandet organiserer trygg sosial aktivitet

Torsdag møtte fylkesmann Knut Storberget studentledere ved Høgskolen i Innlandet (HINN) og NTNU Gjøvik til dialog om studiestarten. Studentenes klare budskap var at fadderuka bidrar til en godt organisert studiestart med sosiale aktiviteter innenfor trygge smittevernrammer.

14.08.2020

Slik skal skolene og barnehagene holdes åpne

Fylkesmannen i Innlandet hadde torsdag møte med alle kommunene i Innlandet, samt fylkeskommunen, for å samordne innsatsen rundt skoler og barnehager. Regjeringens mål er at barnehager, skoler og høyere utdanning skal holdes åpne. 

06.08.2020

Setter av 1,2 mill. kroner til digital smittesporing

Fylkesmannen mener det er viktig at kommunene i Innlandet raskt skaffer seg digitale verktøy for smittesporing. Det settes derfor av 1,2 mill. kroner som dekker kommunenes kostnader til å anskaffe slike verktøy.

05.08.2020

Turister med symptomer på Covid-19 testes der de oppholder seg

Kommunene skal ha et testtilbud til alle som oppholder seg i kommunen, inkludert turister og andre tilreisende. Testing skal være tilgjengelig uten henvisning fra lege.

03.08.2020

Karantene for hurtigrute-reisende fra fem Innlandskommuner

Passasjerer fra hurtigruten med koronautbrudd må kontakte helsetjenesten og gå i karantene. FHI vil ha rapport om oppfølgingen av passasjerene fra alle berørte kommuner.

03.08.2020

- Ta telefonen, det kan gjelde smittesporing

Vi er nå i en situasjon hvor det oppstår en rekke lokale utbrudd av koronavirus. For å holde viruset nede og unngå ny nedstenging av samfunnet, er det viktig at vi får brutt smittekjeden. Din innsats er viktig for å nå målet om effektiv testing, isolering, smittesporing og karantene.

31.07.2020

Fylkesmannen besøkte tollen – fortsatt trafikk under fjorårsnivå

Etter at svenskegrensa til Värmland ble åpnet igjen i slutten av forrige uke har trafikken tatt seg opp igjen, men den er vesentlig lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Etter grenseåpningen er nå Tolletaten invitert inn i Fylkesberedskapsrådet i Innlandet.

Fleire nyhende