Fylkesmannen gir skjønnsmidler til intermediære sengeplasser

Helsearbeider med maske.
Helsearbeider med maske. (Foto: Scanpix)

Fylkesmannen støtter Innlands-kommunene i deres arbeid med å etablere intermediære sengeplasser med til sammen 3 715 000 kroner. Fylkesmannen vil ha tett dialog med regionene framover og vil i august 2020 foreta en ny vurdering for tildeling utfra pandemiens utvikling og regionale samarbeid.

Fordel med regionalt samarbeid

Det jobbes godt i alle kommunene i Innlandet med å etablere intermediære sengeplasser som kan ta seg av pasienter som blir alvorlig syke av covid-19 viruset. Det er knyttet forholdsvis stor grad av usikkerhet til når en topp i koronapandemien vil inntreffe i de ulike kommunene, og hvor mange som da blir så syk at de trenger medisinsk hjelp. Som følge av denne usikkerheten må beredskapsplaner for Covid-19 sengeplasser sannsynligvis opprettholdes over lang tid mens kommunene i det daglige opprettholder mest mulig normal drift. Ved et større utbrudd må disse planene kunne tas i bruk innen kort tid, og dynamisk tilpasses behovet som oppstår.

I en slik situasjon er det etter Fylkesmannens vurdering mange fordeler ved et regionalt samarbeid om beredskapsplaner for Covid-19 senger. Regionalt samarbeid gir større fleksibilitet for opp- og nedskalering, større robusthet rundt bemanning (helsepersonell og kompetanse), transportlogistikk, bruk av smittevernutstyr og sannsynligvis også økonomiske fordeler.

Det gis skjønnsmidler tilsvarende Kr 30 000 kr for regional plass og 25 000 kr for interkommunal plass med øvre grense i estimert antall plasser som fremkommer av Fylkesmannen i Innlandets beregningsmodell.

Oversikt over tildeling av midler:

Region/kommune

Regionale midler

Interkommunale midler

Nord-Gudbrandsdalen

510 000,-

 

Lillehammer, Ringsaker og Midt-Gudbrandsdalen

1 290 000,-

 

Gjøvikregionen

870 000,-

 

FARTT (Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga)

300 000,-

 

Kongsvingerregionen

270 000,-

 

Trysil, Engerdal

 

200 000,-

Våler, Åsnes

 

275 000,-

Hamarregionen

 

 

 

 

Du kan abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Innlandet! Gå til https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.