FHI-prognose: Vi må være forberedt på nye smittebølger

Første bølge av Covid-19 epidemien er nå på retur, men vi må forberede oss på å håndtere flere smittebølger.

For å klargjøre tallene og forklare prognosen og hvordan den brukes i offentlig planlegging, har vi lagt inn presiseringer i den opprinnelige teksten tirsdag den 12.5

Siste prognose fra Folkehelseinstituttet viser økende usikkerhet med hensyn til smittespredning og antall sykehusinnleggelser fra høsten. 5. mai ble det for første gang publisert modeller for smittespredning på fylkesnivå.

Folkehelseinstituttet beregner smittespredningen i matematiske simuleringsmodeller som tar hensyn til befolkningsstrukturen i hver kommune og informasjon om bevegelser mellom kommunene. Det forventes at smittespredning og antall innlagte i sykehus og intensivavdelinger faller ytterligere fram til sommeren. Langtidsprognosene er mer usikre.

Lite immunitet i befolkningen

Det er mye usikkerhet i disse prognosene, og de må tolkes med varsomhet, sier assisterende fylkeslege Bente Westrum. Prognosene vil endres etter hvert som vi får mer kunnskap om viruset og effekten av den gradvise gjenåpningen av samfunnet. Det er ennå lite immunitet i befolkingen, så en ny bølge kan komme raskt.

Mesteparten av epidemien ligger foran oss

FHI: Kunnskap, situasjon, prognose, risiko og respons i Norge etter uke 18, 5.5.2020.

FHI: Kunnskap, situasjon, prognose, risiko og respons i Norge etter uke 18, 5.5.2020. (Foto: FHI)

Reproduksjonstallet fra 20. april til 4. mai er estimert til 0,64, mens daglige nasjonale rapporter fra uke 19 viser varierende reproduksjonstall ned til 0,49.

Sykehus og helse- og omsorgstjenesten i kommunene anbefales fra FHI fortsatt å planlegge for et scenario med et reproduksjonstall lik 1,3, som er en epidemi som varer om lag et år og som på toppen medfører samtidig 29 000 -36 000 syke, 1700-4500 på sykehus og 600-1200 på intensivavdeling i Norge. Det vil si at helsetjenesten, særlig intensivavdelinger og sykehjem, til tross for dagens lave smittetall må forberede seg på å skulle håndtere en stor belastning. Dette scenariet er i samsvar med beregningsmodellen som Fylkesmannen i Innlandet tidligere har laget som et hjelpemiddel for kommunenes planlegging.

Hygieneregler må bli en del av hverdagen

Til tross for at mange kanskje begynner å gå lei og nå oppfatter trusselbildet som mindre alvorlig, er det veldig viktig at vi slutter opp om tiltakene for å kunne holde epidemien under kontroll, sier Westrum. For å få til dette må hver og en medvirke i form av god håndhygiene, avstand og å holde seg hjemme hvis man er syk. Og man bør tenke at fjerning av et forbud ikke betyr det samme som at alt som ikke er forbudt, er greit. Folkehelseinstituttet melder at det er flere år til denne epidemien er over.

Kontaktpersonar