-En svært alvorlig situasjon

Fylkesmann Knut Storberget understreket i dagens pressebrief (20. mars) at vi står i en svært alvorlig situasjon. -Det forventes de neste ukene at kommunene får flere syke mennesker som trenger behandling og omsorg, sa Storberget.

Video med pressebriefen er vedlagt nederst i denne saken.

Fylkesmannen var opptatt av hvordan vi kan forhindre smitte og forsinke smitte. Han pekte på at vi har utfordrende dager foran oss, og vi alle må gjøre det vi kan både som individer og i små og store lokalsamfunn.

-For hvert eneste menneske vi klarer å forhindre smitte på, desto viktigere er det for å redusere belastningen på hele hjelpeapparatet, fra prøvetaking til intensivbehandling, sa Storberget.

Han viste videre til at det forventes de neste ukene at kommunene får flere syke mennesker som trenger behandling og omsorg. Og at dette skjer samtidig som at det faktisk blir færre ansatte å sette inn i tjenester og vi forventer betydelige utfordringer med utsatte grupper. Fredag ettermiddag gjennomførte Fylkesmannen et møte med kommunene i Innlandet.

Smittesituasjonen i Innlandet

Status per 20.mars: 1 død, 115 smittede og 7 innlagte på sjukehus (oppdatert). Påvist smitte i 20 av 46 kommuner.

Ressursbanken

Ressursbanken er klar til innsats og har begynt å virke godt. Dette blir veldig viktig i de kommende ukene, når sjukdomstoppen kommer og det blir manko på utstyr og bemanning.

Resultater så langt

  • Flere har funnet hverandre. For eksempel har NAV og sykehuset opprettet kontakt og ser på samarbeid om personalressurser, primært helsepersonell, men også teknikere.
  • Vi får stadig innmeldt ressurser, for eksempel Haslemoen leir og hoteller som kan stilles til disposisjon for helsetjenesten.
  • God start der flere ser seg selv i en større sammenheng og bidrar med både forslag og ressurser.

NAV holder nå på med å bygge opp en arbeidskraftreserve innenfor helsetjenester, transport, og landbruk. Viktig at folk som kan bidra registrerer seg hos NAV.

Ressursbanken består av NAV, HV, Sykehuset Innlandet IHF, Sivilforsvaret, Politiet, Røde Kors, Norsk folkehjelp og Innlandet fylkeskommune. Det har vært 3 møter og utveksling av lister med ressurser.

Oppdaterte kjøreregler/anbefalinger fra Fylkesmannen

Fylkesmannen presenterte i dag nye og oppdaterte kjøreregler/anbefalinger fra Fylkesmannen i Innlandet for å begrense smitte. Dette er ment som gode råd.

Hytteforbudet

Nasjonale myndigheter har kommet med et forbud mot å overnatte på fritidseiendommer.

Fylkesmannen i Innlandet står i tillegg ved sin anbefaling fra tidligere, som nå er hjemlet i et delvis forbud, at man ikke skal reise på hytta. Denne vurderingen baserer vi på innsikten i kommunenes helsetjenester i en sårbar smittesituasjon.

Selv om det nasjonale forbudet som nå er fastsatt, kun gjelder overnatting på hytta, så anbefaler vi at folk blir hjemme. Intensjonen med forskriften om å ikke ta opphold på fritidseiendommer er å få folk til å ikke oppsøke kommuner med presset helsetjeneste.

 

Nå kan du abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Innlandet! Gå til https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.

 

Kontaktpersonar