I dag lanseres Inspirasjonskorpset

Håkon Skaug er bonusmedlem i Inspirasjonskorpset. Å fremme helse og trivsel blant de eldre – og inspirere de som hjelper dem i hverdagen, er målet for korpset som Fylkesmannen i Innlandet lanserer i dag (11. juni 2020).

Over 80.000 personer i Innlandet er over 65 år, og mange har nå fått hverdagen endret på grunn av koronaviruset. –Å fremme livsglede for eldre i tida som kommer, kan være livsviktig, sier fylkesmann Knut Storberget. Derfor oppretter kriseledelsen hos Fylkesmannen i Innlandet nå Inspirasjonskorpset. Korpset skal skape trivsel og livsglede hos personer over 65 år.

Som en liten forsmak før lanseringen seinere i dag, presenterer her bonusmedlem Håkon Skaug seg selv: