Inspirasjonskorpset

Her er Fylkesmannens Inspirasjonskorps
Her er Fylkesmannens Inspirasjonskorps (Foto: Sanna Nordby)

Over 80.000 personer i Innlandet er over 65 år, og mange har nå fått hverdagen endret på grunn av koronaviruset. Å fremme helse og trivsel blant de eldre – og inspirere de som hjelper dem i hverdagen, er målet for Inspirasjonskorpset som Fylkesmannen i Innlandet har startet.

–Å fremme livsglede for eldre i tida som kommer, kan være livsviktig, sier fylkesmann Knut Storberget. Derfor har kriseledelsen hos Fylkesmannen i Innlandet nå opprettet Inspirasjonskorpset. Korpset skal skape trivsel og livsglede hos personer over 65 år.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland sendte en hilsen til Inspirasjonskorpset på lanseringsdagen:

Livsgnist i en ny hverdag

Korpset på fem personer skal gi kunnskap, opplevelser og inspirasjon rundt fysisk aktivitet, relasjoner og mat og ernæring, både til enkeltpersoner, kommuner og andre aktører. De skal jobbe både digitalt og reise ut fysisk i Innlandet. Ønsket er å skape livsgnist – og bidra til at eldre får tilpasset seg en hverdag med smittevernhensyn på en god måte.

Dele gode ideer og lage nettverk

Korpset vil, sammen med Fylkesmannen, sørge for besøk til kommuner som ønsker det, kurs, ide-deling, nettverk og møteplasser som skal inspirere ansatte i helse- og omsorgstjenesten og andre aktuelle aktører i kommunene som jobber med målgruppa. Her blir temaene aktivitet, relasjoner, smittevern og etikk.

-Bakgrunnen for tiltaket er også et ønske om å gi en takk til kommunene fra Fylkesmannen og støtte dem til fortsatt innsats i koronakrisen – og bidra til at samfunnet har fokus på smittevern og de spesielt utsatte gruppene også fremover, sier Storberget.

Ønsker flere samarbeidspartnere

Prosjektet er initiert av kriseledelsen hos Fylkesmannen. Kommunene har i en normaltilstand et godt tilbud til de eldre som trenger hjelp og bistand. Men nå er vi ikke i en normalsituasjon. Antallet som er berørt, og som trenger å bli sett, er mye større. Dette krever større innsats/dugnad blant flere som vi vil bidra til å samordne. Vi mobiliserer derfor alle innlendinger, danner et Inspirasjonskorps og rekrutterer samarbeidspartnere for å nå fram til alle.

Hver femte innlending er over 65

Innlandet er det fylket som har størst andel eldre. 22 prosent av befolkningen er over 65 år, noe som utgjør over 80.000 av totalt 371.385 innlendinger. Blant disse er det flere som har en eller flere underliggende lidelser og må være ekstra forsiktige. –Det er en stor gruppe som må leve med begrensninger fremover, og da blir det viktig å ta vare på og styrke denne gruppen, sier Storberget.

Korpsmedlemmer med ulike «instrumenter»

Medlemmene er hentet fra hele Innlandet og har en felles glød for å inspirere andre. Ine Wigernæs, Torbjørn Løkken, Charlotte Mohn Gaustad, Irene Hanssen og Erling Jevne er alle godt kjent - noen for sportsprestasjoner, noen for matprestasjoner – og flere med utmerkelser for arbeid innenfor feltet.

Torbjørn Løkken, «Biri’n», er kjent som tidligere kombinertløper, og i tillegg har helsefaglig utdannelse og mellomfag i idrett med pedagogikk. Han er i dag trener ved Wang Toppidrett og Wang ung Hamar. Han er svært opptatt av folkehelse og idrett.

Erling Jevne er tidligere langrennsløper fra Øyer og har i likhet med Løkken hentet hjem mange medaljer fra internasjonale mesterskap. Nå er Erling gårdbruker og bruker kroppen både i skogen og til å dyrke norsk, sunn mat, og dette og skiturer holder ham fortsatt i form.

Charlotte Mohn Gaustad er kokk, kjent tv-programleder og matskribent. Hun bor på gard i Vangsåsen og driver husmorskole og selskapslokale i fjøset. Hun er også en del av Matgledekorpset Innlandet og har stort engasjement for temaene i begge korps.

Ine Wigernæs er også tidligere langrennsløper, og i tillegg har hun doktorgrad i fysiologi om stresshormoner, immunsystemet og overtrening. Ine har jobbet med folkehelse i Valdres og Oppland, og holder mange foredrag. I dag er hun ansatt på NTNU Gjøvik som førsteamanuensis.

Irene Hanssen er utdannet sykepleier og har jobbet hos Fylkesmannen i Hedmark i over 30 år på helse- og omsorgsfeltet, ofte med eldre som hovedmålgruppe. Hun har mottatt Demensprisen for arbeidet sitt og er opptatt at alle skal oppleve kvalitet og verdighet i hverdagen. Hun har også deltatt i arbeidet med Matgledekorpset. I dag jobber hun i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (Hedmark).

Korpset har også et «bonusmedlem»: Paul Håkon Østby har satt opp flere show på Latter og har siden 2007 stått bak sommershowet «Urbane Totninger» med Gustav Nilsen. En allsidig moromann som tar humor på alvor og ting på kornet. Østby bor på Kapp – og hans alter ego Håkon Skaug har mye på hjertet om inspirasjon!

Fylkesmannens oppdrag – i ei ny tid

Å sørge for at tjenestene til de eldre i Innlandet har god kvalitet, er en del av oppdraget til Fylkesmannen i en normal situasjon. I korona-tida bidrar Inspirasjons-prosjektet til at Fylkesmannen får utført deler av det vanlige embetsoppdraget på en ny måte.

I tillegg er dette et prosjekt der Fylkesmannen prøver ut nye arbeidsmetoder for å få løst oppgavene sine i ei annerledes tid. Store kurs og fagsamlinger som Fylkesmannen ellers har hatt for å gi utvikling og påfyll til de som jobber i ulike kommunale tjenester, må erstattes med andre tiltak som ikke gir smitterisiko.

Et viktig grunnlag for arbeidet er stortingsmeldingen «Leve hele livet», som regjeringen la frem i 2018 – for å skape et mer aldersvennlig Norge. Aktivitet og felleskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene er sentralt i reformen. Arbeidet med Inspirasjonskorpset vil harmonere med tiltakene som Fylkesmannen gjør i «Leve hele livet».

Synliggjøre gode eksempler

Fylkesmannen ønsker å samle gode eksempler på positive tiltak som allerede gjøres ute i kommunene for målgruppen, og bidra til å spre dette til de andre kommunene. Slik kan kommunene bli inspirert av hverandre. Vi ser for oss å lage en «idebank» på nettsiden vår hvor disse tiltakene samles, i tillegg til at de gode eksemplene vil bli trukket fram i vår dialog med kommunene.

Prosjektet ønsker også å bidra til at andre relevante aktører setter fokus på aldersgruppen 65 og oppover.


20.10.2020

Inspirasjonskorpset har startet sine kommunebesøk

Sel kommune var "førstemann ut" i høstens kommuneturné der Inspirasjonskorpset skal inspirere kommuneansatte som arbeider med sårbare grupper i kommunene.

13.07.2020

Gode inspirasjonseksempler fra kommunene

Fylkesmannen ønsker å samle gode eksempler på positive tiltak som allerede gjøres ute i kommunene for målgruppen, og bidra til å spre dette til de andre kommunene. Slik kan kommunene bli inspirert av hverandre. Her kan du finne eksempler på hva som gjøres i andre kommuner

06.07.2020

Erling Jevne åpnet gården sin for eldre

Erling Jevne er medlem av Fylkesmannen i Innlandet sitt inspirasjonskorp. Stemningen var god da han fredag 3. juli, sammen med sin kone Inger Lise, åpnet gården sin for beboere og pårørende fra Bakketun bofellesskap og Dagsenteret på Tretten.

26.06.2020

Det sa bare pang - og så stengte vi

Det var smertefullt for mange. Brukerne kjente på isolasjon, ansatte var redde for å smitte brukerne.» Kristin Opgård, leder ved Helse- og omsorgssenteret i Engerdal og Kine Vestad, leder for hjemmetjenesten til Inspirasjonskorpset som nylig besøkte kommunen.

19.06.2020

Inspirasjonskorpset fikk høre om gode ansatte og hjelpere i Eidskog

Inspirasjonskorpset besøkte Eidskog kommune torsdag 18. juni. Innledningsvis delte kommunen sine erfaringer fra de siste månedene etter smitteutbruddet. Løsningsorienterte ansatte og en engasjert støtteforening har bidratt sterkt til at tiden etter smitteutbruddet har gått bedre enn forventet.

12.06.2020

Til inspirasjon for hele Innlandet

Follebutunet i Gausdal kommune lå badet i solskinn og skapte en flott ramme da fylkesmann Knut Storberget lanserte Inspirasjonskorpset torsdag. Korpset skal bidra til at hverdagen blir lettere for eldre som har hatt det vanskelig under korona-pandemien.

11.06.2020

I dag lanseres Inspirasjonskorpset

Håkon Skaug er bonusmedlem i Inspirasjonskorpset. Å fremme helse og trivsel blant de eldre – og inspirere de som hjelper dem i hverdagen, er målet for korpset som Fylkesmannen i Innlandet lanserer i dag (11. juni 2020).

11.06.2020

Irene Hanssen

Irene Hanssen er sjukepleier, har jobbet hos Fylkesmannen og bor i Hamar.

11.06.2020

Charlotte Mohn Gaustad

Charlotte Mohn Gaustad er kokk, vokste opp på Kirkenær i Solør og bor i Hamar.

11.06.2020

Erling Jevne

Erling Jevne er tidligere langrennsløper og vokste opp på Jevne i Øyer der han nå er gardbruker.

Fleire nyhende


Medlemmer i Inspirasjonskorpset

Klikk på navnene nedenfor for en fyldig presentasjon.

Korpsmedlemmer

Torbjørn Løkken

Erling Jevne

Charlotte Mohn Gaustad

Irene Hanssen

Ine Wigernæs

Hva skjer framover?

Ønsker du besøk fra Inspirasjonskorpset? Send en e-post til: inspirasjonskorpset.innlandet@fylkesmannen.no

Prosjektets aktiviteter tilpasses de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Prosjektet og aktivitetene vil også videreutvikles underveis.

Oktober og ut året:

  • Kommunebesøk: Inspirasjonskorpset tilbyr besøk til kommuner i Innlandet som ønsker inspirasjon og faglig påfyll innenfor temaene aktivitet og etisk refleksjon i koronatid, smittevern og praktisk bruk av veiledere fra sentrale myndigheter.
  • Fortsetter med konsertserie
  • Webinar om etisk refleksjon for ansatte i helse og omsorg kommunene
  • Webinar om fysisk aktivitet for ansatte i helse og omsorg kommunene
  • Inspirasjonsforedrag