Ny frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2019

Barne- og familiedepartementet har besluttet at tros- og livssynssamfunn som ikke har krevd tilskudd for 2019 innen fristen som var 1. mars skal få mulighet til å fremme krav om tilskudd for 2019. Ny frist er 13. september 2019.

Fristen for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke løp ut 1. mars 2019.

På grunn av spesielle omstendigheter i 2019 har Barne- og familiedepartementet besluttet at krav om statstilskudd som har blitt avvist fordi tros- eller livssynssamfunnet ikke har overholdt kravfristen, likevel skal behandles. Departementet har i tillegg bestemt at tros- og livssynssamfunn som har unnlatt å kreve tilskudd for 2019 fordi kravfristen hadde løpt ut, skal få mulighet til å fremme et krav for 2019.

Den nye fristen for å kreve tilskudd er 13. september 2019.

Det er kun samfunn etablert og med medlemslister per 1. januar 2019 som skal kunne kreve tilskudd innen den nye fristen. Eventuelle krav skal sendes eller leveres til Fylkesmannen på vanlig måte, jf. rundskriv V-002/19B.

Kravskjema og en CD eller minnepinne som inneholder tros- eller livssynssamfunnets
medlemsliste. Fylkesmannen anbefaler bruk av minnepinne fordi det er enklere å overføre filen til en minnepinne enn til en CD.