300 kommer på Statsborgerseremoni på Elverum

Så er det igjen fest for nye statsborgere i Terningen arena på Elverum. Lørdag 12. oktober møtes  74 nye statsborgere sammen med over 220 «medbrakte» gjester til fest. Dette er den 14. statsborgerseremonien i rekken i Hedmark.

Felles for dem er at de har fått sitt statsborgerskap i løpet av siste året. Med gjester ventes det om lag 300 mennesker store og små. Ordførerne i de 11 kommunene som det kommer nye statsborgere fra, er også invitert. Dessuten har ledere fra IMDi Eva Khan varslet at hun vil komme.

Nye statsborgere i sentrum
De som har fått statsborgerskap står selvfølgelig i sentrum, de vil avsi en ed og dessuten få en gavebok. Statsborgerskapet er en formalisering av en gjensidig kontrakt mellom staten og den enkelte som borger. Overgang til norsk statsborgerskap markerer at den enkelte slutter seg til de grunnleggende verdiene i det norske samfunnet.

Årets musikalske innslag
Det er Signe Marie Rustad og Annar By som vil stå for de musikalske innslagene.

Deler av nasjonalsangen synges også på en slik dag.

Etter den formelle seremonien, blir det servering og fotografering for de som ønsker det.

Kontaktpersonar

Dette kreves for å bli Norsk statsborger

De fleste innvandrere som ønsker å bli norske statsborgere, må søke om dette. Søkeren må på det tidspunktet søknaden blir avgjort:

  • ha klarlagt sin identitet
  • være over 12 år
  • være, og ha til hensikt å forbli i Norge
  • ha eller fylle vilkårene for permanent oppholdstillatelse etter utlendingsloven
  • ha hatt opphold i landet i minst sju av de siste ti årene
  • fylle kravene til deltakelse i norskopplæring
  • ikke ha fått straff eller en annen reaksjon for et straffbart forhold, eller i så fall ha ventet til karenstiden er over
  • være løst fra annet statsborgerskap. Det kan i visse tilfeller gjøres unntak fra løsningskravet.

Det kan gjøres unntak fra ett eller flere av hovedvilkårene for en rekke søkergrupper.