Dere trenger Norge og Norge trenger dere

Alle nye statsborgere fikk tilbud om å ta et fellesbilde.
Alle nye statsborgere fikk tilbud om å ta et fellesbilde. (Foto: Lisbeth B. Huse)

Dette var et av budskapene til fylkesmann Knut Storberget til 74 nye statsborgere som feiret norskt statsborgerskap i Terningen Arena lørdag 12. oktober. 

Årets nye statsborgere kommer fra i alt 21 land. Flest kommer det fra Eritrea (19). De nye statsborgerne er bosatt i 11 kommuner i Hedmark. 

I tilegg til fylkesmannen og hans stab stilte ordførerne/varaordførere og Eva Kahn fra IMDI opp for å ta i mot våre nye landsmenn.

- I dag skal vi kunne feire litt, sa fylkesmann Knut Storberget i sin tale. Vise at det er håp. Glede oss over det vi har og får og at det også går bra for andre. Han trakk frem fredsprisen til statsministeren i Etiopia Abiy Ahmed Ali og gratulerte både de fra Etiopia og de fra Eritrea og sa at dette er et godt eksempel på at det å være statsborger forplikter - oss alle. 

Et statsborgerskap er ingen hvilepute: det er et springbrett - til å bety noe, skape endring, til å gi mer trygghet til andre og til å forplikte seg.

Storberget avsluttet talen sin med å si -Ta vare på den opprinnelsen du har. Den er verdifull bagasje på livets veg. Erfaringen din, kulturen din og livet ditt er viktig for oss alle. Det er derfor vi ser det verdifulle for Norge at du er blitt statsborger i Norge: vi trenger deg. Vi trenger din bakgrunn. Vi trenger din kultur. Vi trenger dine ideer.

Hele fylkesmannens tale ligger til høyre på siden.