Separasjon og skilsmisse

Ektefellar som ikkje ønskjer å halde fram samlivet, kan søkje om separasjon. For å søkje om skilsmisse må du anten ha vore separert i eitt år, eller du og ektefellen din må ha budd frå kvarandre i minst to år og vere samde om at samlivet er brote. 

Du kan søkje om separasjon og skilsmisse via eit digitalt søknadsskjema. Klikk på knappen til høgre for å komme til tenesta. Der finn du også meir informasjon om separasjon og skilsmisse.

Vis meir


26.04.2019

Kopi av separasjon og skilsmissebevilling

Hvis du ønsker kopi av din separasjon eller skilsmisse bevilling så ta kontakt her

28.01.2019

Saksbehandlingstid

Vår saksbehandlingstid er for tiden ca 6 til 8 uker.