Kongens fortjenstmedalje tildelt Ola Grøsland, Vågå

Medaljen ble delt ut av fylkesmann Knut Storberget i forbindelse med en tilstelning på Vågå hotel, søndag 30. juni.

Fylkesmannen avsluttet sn tale til Grøsland slik: "Kjære Ola – du har hatt en livslang lidenskapelig interesse for folkemusikk og folkedans både som utøver og administrativt, lokalt og nasjonalt. Du har gjennom mange tiår stått på som frivillig for å lære andre om vår stolte kulturhistorie.

Ditt engasjement har vært, og er fortsatt eksepsjonelt, og din evne til å formidle og vekke begeistring er høyt verdsatt. HM Kongen deler denne oppfatningen og har bestemt at du Ola Grøsland skal tildeles Kongens Fortjenstmedalje. Vi gratulerer"

Fylkesmannens tale ligger til høyre på siden

Kontaktpersonar