Kongelege besøk

Kongefamilien gjer ei rekkje offisielle reiser og besøk både i Noreg og i utlandet. Fylkesmannen har i oppgåve å førebu, gjennomføre og evaluere kongeleg besøk i samråd med Det kongelege hoff. Ansvaret vårt gjeld kongelege reiser og besøk av offisiell karakter her i landet. 

Presseprogram og akkreditering

Ein viktig del av oppgåva vår er å leggje til rette for at media skal få gode arbeidsvilkår når kongefamilien kjem på besøk eller deltek på arrangement. I samråd med hoffet lagar vi eit medieopplegg for journalistar og fotografar. Journalistar og redaksjonar som ønskjer å dekkje det kongelege besøket, må søkje om akkreditering. Akkreditering skjer som regel via eit digitalt skjema på Fylkesmannens nettsider. Akkrediterte journalistar og fotografar får tilgang til eigne presseområde.

Nokre gonger er det av plassomsyn nødvendig å bruke pressepool eller fotopool. Det vil seie at nokre få av dei akkrediterte får vere til stades mot at dei deler materialet sitt med andre akkrediterte journalistar og redaksjonar. Når vi brukar pool, følgjer vi Norsk Presseforbunds poolreglement.

Invitasjonar

Arrangørar som ønskjer å invitere medlemmer av kongefamilien, blir bedne om å sende invitasjonen til Fylkesmannen i det aktuelle fylket. Dette gjeld arrangement utanfor Oslo. Fylkesmannen bringar invitasjonen vidare til hoffet, som saksbehandlar invitasjonen.

Vis meir


21.02.2020

Kong Harald fyller 83 år i dag

Vi gratulerer med dagen !

16.08.2019

Presseakkreditering til Kronprinsparets fylkestur i Oppland 17. – 19. september

Media som ønsker å dekke deler av eller hele Kronprinsparets fylkestur i de seks kommunene i Nord-Gudbrandsdal i Oppland, bes gi beskjed om dette før mandag 9. september.

20.03.2019

Prinsesse Märtha Louise deltar på Ridderrennet 2019

Prinsesse Märtha Louise deltar i Ridderrennet på Beiotstølen lørdag 30. mars. Ridderrennet arrangeres for 56. gang og er avslutningsarrangementet på Ridderuka som er verdens største i sitt slag.

21.02.2019

Dronninga til Landskappleiken i Vågå

Hennes Majested Dronninga vitjar årets Landskappleik i vågå søndag 30. juni 2019. FolkOrg og Vågå spel-og dansarlag er arrangør av Landskappleiken 2019, og Dronning Sonja vil vere til stades under meisterkonserten.

28.01.2019

Kongeparet kommer til OL-jubileum

Kong Harald og Dronning Sonja kommer til Lillehammer lørdag 16. februar for å markere 25-års jubileet for OL og Paralympics.