Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne

Barn i bassenget
Barn i bassenget (Foto: Pixabay)

Kommunene kan nå søke om tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som er omfattet av grunnskoleopplæringen.

Kunnskapsdepartementet ønsker å stimulere kommunene til å gjøre en ekstra innsats rettet mot nyankomne minoritetsspråklige elevers svømmeferdigheter. Mange nyankomne minoritetsspråklige elever har ikke gjennomført svømmeopplæring. I læreplanen er det et mål at elevene skal være svømmedyktige etter 4. trinn.

Kommunene kan søke om 1750 kroner per elev. Søknadsfrist er 1. september 2019.

Vedlagte søknadsskjema skal benyttes. 

Søknaden sendes til fminpost@fylkesmannen.no