Hvordan snakke med barn og foreldre?

Emilie Kinge foreleste for 190.
Emilie Kinge foreleste for 190. (Foto: Bente Skrefsrud)

I skole og barnehage er det viktig med godt samarbeidet og god dialog med barn og foreldre, men hvordan gjøres det i praksis? Det var tema for Fylkesmannens fagdag 13. februar.

190 ansatte fra kommuneadministrasjon, barnehager, skoler og PPT fra Oppland og Hedmark deltok på fagdagen der Emilie Kinge foreleste. Kinge er førskolelærer, spesialpedagog, pedagogisk psykologisk rådgiver og forfatter, og har lang erfaring med veiledning av barnehage- og skoleansatte. 

Hensikten med dagen var blant annet å bidra til å skape en kultur med økt vekt på dialog og redusert behov for annen konflikthåndtering, og å skape en trygghet på hvordan samtaler med barn/unge og foreldre kan gjennomføres.

Fagdagen var et ledd i den nasjonale satsingen Inkluderende barnehage- og skolemiljø der Innlandet har deltakelse fra 16 kommuner, i tillegg til én montessoriskole og -barnehage. Kommunene er fordelt på tre ulike puljer, og de fleste har med alle sine skoler og barnehager.

På samlinga presenterte også mobbeombudet i Oppland, Eva Bueie Nygård, seg selv og sitt arbeid. Hun startet i stillingen 1. september i fjor.