VÅG Å SE - VÅG Å HANDLE!

Våg å se - våg å handle! Likestillingssenteret, Gudbrandsdal krisesenter IKS, Hamar interkomunale krisesenter og Fylkesmannen i Innlandet tilbyr kurs om vold og overgrep mot barn og unge. 

Vold mot barn og unge er mer utbredt enn vi liker å tro. Det kan være vanskelig å vite hvordan oppdage vold, og ikke minst hva vi kan gjøre når vi har mistanke om at barn utsettes for vold. Målgruppen for kurset er ansatte i barnehage, SFO, skole og helsestasjon.
Kurset er finansiert av Kompetansesenteret for Kriminalitetsforebygging.

Kurset "Våg å se - våg å handle" gir deg :
 - fagkunnskap om vold i nære relasjoner, omfang og skadevirkninger
 - Kunnskap om ulike samtaleverktøy, blant annet bøker
 - Informasjon om krisesenteret og annet hjelpeapparat

Kurset ble avholdt i 2018 i Hedmark med tittel: Les for meg - snakk med meg! 
Kurset ble da evaluert til et gjennomsnitt på 4.9 av 5 fra deltakerne. 
Her er noen av kommentarene som ble gitt av deltakene:

 - "Øyeåpner - jeg trengte denne kunnskapen for å tørre å se"
 - " Påfyll og bevisstgjøring er viktig"
 - "Lett forståelig, nyttig og bra informasjon fra flinke foredragsholdere"

Kursdatoer 2019 (klikk på dato for link til påmelding)

1. oktober - Hamar, Statens hus

2. oktober - Elverum, Kommunehuset Folkvang

22. oktober - Tynset, Veslesalen kulturhuset

12. november - Lillehammer, Statens hus Rosenlund

13. november - Vågå, Kulturhuset