Studie i barnehagejuss

Studietilbudet er tilpasset kommunenes barnehagemyndigheter og legger vekt på lovverk som de skal kjenne til og bruke aktivt i sitt arbeid. 

Fylkesmannen i Innlandet tilbyr etterutdanning i barnehagejuss. Studiet er samlingsbasert over 7 dager med undervisning på statens hus, Lillehammer. Studiet gir 15 studiepoeng og Høgskolen i Innlandet ved Anne Oline Haugen står for undervisningen. Målet med dette studiet er å gi barnehagemyndigheten større forståelse for bakgrunnen for lovverket, samt å gi støtte, kunnskap og ferdigheter til å løse ulike juridiske problemstillinger i sektoren.

Studiet har begrenset med plasser, så her gjelder det å være raskt ute. Søknadsfristen er satt til 15. april. Barnehagemyndighetene i Hedmark og Oppland vil være prioritert framfor andre søkere.

Dette sier tidligere student Malin Hansen Halvorsrud om "Barnehagejuss":

"Min erfaring med studiet er følgende: Barnehagejuss er praksisnært og «spot on» i forhold til de problemstillinger/utfordringer vi møter til daglig i jobben som barnehagemyndighet. Anne Oline er en svært kompetent og dyktig foredragsholder som evner å gjøre fagstoffet levende. Kurset har bidratt til en dypere forståelse og større engasjement rundt tolkning og anvendelse av lovverket. Jeg føler meg mer kompetent til å utføre jobben min etter å ha gjennomført disse 15 stp i Barnehagejuss."