Mat og måltider i barnehagen

Retningslinjer for mat og måltider i barnehage er nå revidert i henhold til Rammeplan for barnehagen og Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021)

Måltider er en viktig arena for det pedagogiske miljøet i barnehager. Gjennom måltider skal barnehagen bidra til at barna får innsikt i matens opprinnelse, produksjon og vei fra mat til måltid. Måltider har en helhetlig funksjon med tanke på å utvikle barns sosiale kompetanse, kunnskap om natur, kulturforståelse og kunnskaper og holdninger til mat og drikke.

I tillegg til at flere nye temaer er inkludert i de reviderte retningslinjene, er det også tydligere anbefalinger knyttet til den sosiale og pedagogiske rammen for måltidet. Til hver anbefaling følger det en begrunnelse for anbefalingen, og deretter en praksisdel om hvordan man kan gjennomføre anbefalingen.