Alle søknader om svømmetilskudd er innvilget i år.

Foto:Pixabay
Foto:Pixabay

Fylkesmannen har på tampen av året kunne innvilge søknader om svømmetilskudd for ytterligere 227 barnehagebarn. Alle søknader om svømmetilskudd i 2019 har nå blitt innvilget tilskudd. 

Svømming i barnehager i Innlandet 2019

Fylkesmannen har i 2019 registrert en rekordstor økning i antall søknader om tilskuddet til svømmeopplæring i barnehager. Tilbakemeldinger er at barnehager og frivillige organisasjoner i sektoren opplever tilskuddsordningen som populær og meningsfull. Opprinnelig tildeling til Innlandet ble delt ut i første halvår av 2019. Fylkesmannen har i ettertid fått to supplerende tildelinger. Den siste av 2. desember er nå i ferd med å deles ut, med bakgrunn i tidligere søknader som ikke har blitt innvilget.

Totalt blir det da delt ut i underkant av 4,5 mil kroner til tilskudd til svømming i barnehage i Innlandet, og alle som har søkt om tiltak i 2019 har fått et tilskudd. Dette betyr at i ca. 3500 barn har fått et tilbud om svømming i barnehager. Totalt er det kommet inn i underkant av 100 søknader. Disse er fordelt mellom private og kommunale barnehager, samt frivillige organisasjoner som samarbeider med barnehager om gjennomføring.

Kunnskapsdepartementet har siden 2015 gitt tilskudd til svømming i barnehager. Tilskuddet skal bidra til at barnehagene kan gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring, slik at barna blir trygge i vann. Målet er å gi barna bedre svømmeferdigheter.