Oppgåver og ansvar

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) får oppdrag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det årlege tildelingsbrevet skildrar mål og prioriteringar for inneverande år.

Bruk lenka til høgre for å laste ned Årsrapporten for 2019 og tildelingsbrevet vårt for 2020. 

Styringsportalen viser verksemds- og økonomiinstruksane til både fylkesmannsembeta og Fylkesmennenes fellesadministrasjon. Her kan du også finne årsrapportane våre.