Tilsyn

Fylkesmannen fører tilsyn med både offentlige og private virksomheter og kontrollerer at lover og regler blir holdt.

Ved tilsyn med kommunene kontrolleres det om aktiviteten og avgjørelsene til kommunen er i samsvar med lovpålagte plikter. Tilsynene skal være med på å sikre kvalitet og forsvarlige tjenester.

Rapportene fra tilsynene med kommunene finner du i vår tilsynskalender. Her finner du også oversikt over planlagte tilsyn.

Fylkesmannen har en rett og plikt til å samordne alt statlig tilsyn med kommuner og fylkeskommuner. Her kan du lese mer om samordning av tilsyn