Innledning ROS Agder

Dagens utgave av ROS Agder er en oppdatert og forbedret versjon av den risiko- og sårbarhetsanalysen som ble utarbeidet i 2011.

I 2011 ble den første felles risiko og sårbarhetsanalysen for Agder-fylkene ferdigstilt. I løpet av 2014- 2016 har ROS Agder vært gjennom en revisjons- og oppdateringsprosess hvor man blant annet har tilstrebet å gjøre den mer tilpasset en elektronisk hverdag. Vi forutsetter at ROS-Agder i fremtiden blir et levende dokument som oppdateres kontinuerlig dersom det blir store endringer i det regionale riskokobildet.