Villreinmøter i Åseral og Hjelmeland

Fylkesmannen med samarbeidspartnere holder åpne villreinmøter i Åseral 23. mai og i Hjelmeland 24. mai.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har koordineringsansvaret for Setesdal Ryfylke villreinområde, som er landets nest største http://www.villrein.no/setesdal-ryfylke-2/ .

Det  skjer mye spennende forskning på villrein der for tiden. Informasjon om tidligere forskningsprosjekt 2006-2010 og pågående 2013-2017 kan leseren finne her http://www.villrein.no/setesdal-ryfylke-forskning.

Fylkesmannen arrangerer to åpne folkemøter: 

  • 23. mai i Åseral, kommunestyresalen  fra kl. 19 til kl. 22
  • 24. mai i Hjelmeland, kommunestyresalen fra kl. 19 til kl. 22. 

Møtene holdes i samarbeid med rettighetshavernes organisasjon, Setesdal Ryfylke villreinlag, og den statlige Villreinnemnda for Setesdalsområdet.

Kveldene vil blant annet inneholde:

  • Statens Naturoppsyn formidler  sterke inntrykk fra overvåking av årets reinkalving gjennom bilder og ord
  • Det gis en orientering om det pågående radiomerkeprosjektet som foregår i villreinområdet. Hva er målene og hva er oppnådd?
  • Setesdal Ryfylke Villreinlag som er rettighetshavernes organisasjon, forteller om sitt ansvar og betydningen av at rettighetshaverne engasjerer seg.

Det settes av godt med tid til spørsmål og diskusjoner. Det blir servert gratis kaffe eller te og noe å bite i.

Velkommen!