Sjøfugljakt på utvalgte offentlige eiendommer 2017-2022

Ordningen med allmenn tilgjengelig jakt på sjøfugl, mink og kråke på offentlige områder i Agder videreføres for perioden 2017-2022.

Den kommunale og regionale viltforvaltningen har åpnet for gratis sjøfugljakt på utvalgte offentlige områder i Agderskjærgården. Ordningen gjelder fram til 2022.

For å bedre allmennhetens mulighet til å utøve sjøfugljakt er det åpnet opp for jakt fra 31 utvalgte offentlig eide øyer og holmer langs Agderkysten. Her har Staten og kommunene, som grunneier, gitt tillatelse til allmenn sjøfugljakt. I tillegg er det åpnet opp for jakt på predatorer som kråke og mink.

Det har kommet noen endringer i ordningen siden forrige periode som er verdt å merke seg:

  • Det åpnes for jakt fra 10. september til 28. februar i begge Agderfylkene.
  • Det kan jaktes i 31 områder. Et nytt område i Farsund har kommet til.
  • Kart over aktuelle områder finnes kun på nett: https://arcg.is/1uXrnP
  • Endringer i nasjonal jakttidsforskrift innebærer at det kan jaktes på færre arter enn tidligere, samt at det er lagt begrensninger på skarv- og ærfugljakt.

Det er den enkelte jegers ansvar å sette seg inn i gjeldene regelverk. Les mer om dette på Aust-Agder fylkeskommunes sider.