Jakt på gås i Aust- og Vest-Agder

Det kan jaktes på fire gåsearter i Agderfylkene: grågås, kortnebbgås, kanadagås og stripegås. Ordinær jaktstart er 10. august, men det er åpnet for tidligere jaktstart på kanadagås og stripegås fra og med 26. juli. Det samme gjelder grågåsjakt i Farsund kommune.

Jakttidene for vilt er regulert i nasjonal forskrift om jakt- og fangsttider m.m. 1. april 2017–31. mars 2022, fastsatt av Miljødirektoratet. I forskriften er det også hjemmel for at fylkeskommunen kan utvide jakttida på de fremmede artene kanadagås og stripegås, og at Fylkesmannen kan utvide jakttida for grågås.

Både Aust- Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune har fastsatt forskrift som utvider jakttiden for kanadagås og stripegås. I begge fylkene starter denne jakta 26. juli og varer til 23. februar. I Vest-Agder er utvidelsen begrenset slik at det kun er tillatt å jakte på dyrket mark og innmarksbeite, og i tidsrommet mellom kl. 04.00 og kl. 10.00 i perioden fram til ordinær jaktstart 10. august.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har fastsatt forskrift om utvidet jakttid for grågås i Farsund kommune i Vest-Agder slik at jaktstart er 26. juli. Også denne utvidelsen er begrenset slik at det kun er tillatt å jakte på dyrket mark og innmarksbeite, og i tidsrommet mellom kl. 04.00 og kl. 10.00 i perioden fram til ordinær jaktstart 10. august. Grågåsjakta varer til 23. desember.

I Agderfylkene er jakttidene for gåsejakt slik:

Grågås:

 • Ordinær jakt på land: 10. august - 23. desember
 • I Farsund kommune er jaktstart 26. juli. I perioden fram til ordinær jaktstart 10. august kan det kun jaktes i tidsrommet fra kl. 04.00 til kl. 10.00.
 • Den frie jakten på hav og fjord: 10. september  - 23. desember (også Farsund kommune)

Kortnebbgås:

 • Ordinær jakt på land: 10. august - 23. desember
 • Den frie jakten på hav og fjord: 10. september  - 23. desember

Kanadagås:

 • Ordinær jakt på land: 26. juli - 23. februar
 • Den frie jakten på hav og fjord: 10. september  - 23. februar
 • I Vest-Agder er det i perioden fram til ordinær jaktstart 10. august kun tillatt å jakte på dyrket mark og innmarksbeite, og i tidsrommet mellom kl. 04.00 og kl. 10.00.

Stripegås:

 • Ordinær jakt på land: 26. juli - 23. februar
 • Den frie jakten på hav og fjord: 10. september  - 23. februar
 • I Vest-Agder er det i perioden fram til ordinær jaktstart 10. august kun tillatt å jakte på dyrket mark og innmarksbeite, og i tidsrommet mellom kl. 04.00 og kl. 10.00.

Mer informasjon finner du på Miljødirektoratets nettsider om jakt og fangst.