Tilskudd til miljøtiltak 2020

Miljødirektoratets søknadssenter er nå åpnet for å søke om tilskudd til tiltak i 2020. Enkelte tilskuddsordninger vil bli åpnet seinere.

.