Tildeling av reservekvote for gaupejakt

Det tildeles dyr fra reservekvoten gjeldende fra 3. mars kl. 12 til jaktområde 2 og 3 i rovviltregion 2.

Etter en vurdering av bestandsituasjonen og status på felte dyr og kjønn på disse har sekretariatet i samråd med lederen i Rovviltnemnda i rovviltregion 2 besluttet tildeling av dyr fra reservekvoten. Tildelingen er gjort etter dialog med de andre Fylkesmennene i regionen.

Det tildeles ett dyr til jaktområde 2 og ett dyr til jaktområde 3. I Agder gjelder dette kommunene Risør, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Arendal, Froland, Åmli, Grimstad, Valle og Bykle som alle ligger i jaktområde 3. Det åpnes for jakt igjen fra 3. mars kl 12.00

Vi minner om plikten til å registrere seg for sms-varsling på rovviltvarsling.fylkesmannen.no. Kvotetelefonene blir oppdatert i løpet av 2.3.2020. Avgrensning av jaktområdene og øvrige vilkår er som tidligere, se Fylkesmannens nettside om gaupejakt.