Lisensfelling av ulv starter 1. desember

Lisensjakt på ulv starter 1. desember i Aust- og Vest-Agder. I rovviltregion 1 (Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane) er kvoten tre ulver for hele regionen. I rovviltregion 2 (Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder) er kvoten tre ulver for hele regionen.

Fellingsperioden varer fra og med 1. desember 2019 til og med 31. mai 2020. Fellingsperioden avsluttes tidligere om kvoten fylles.

For å kunne delta i lisensfelling må man være registrert lisensjeger, ha avlagt storviltprøve for 2019 og ha grunneiers tillatelse til å drive lisensjakt på hans eiendom.

Jeger plikter å holde seg løpende oppdatert om status for lisensfellingen under fellingsforsøk. Informasjon med opplysning om antall felte dyr og hvor mange dyr som gjenstår på kvoten gis på automatiske telefonsvarere:

  • Region 1, telefonsvarer lisensfelling ulv: 51 56 89 00.
  • Region 2, telefonsvarer lisensfelling ulv: 32 26 67 00.

Ved felling eller påskyting av ulv, skal Fylkesmannen i Agder varsles umiddelbart på vakttelefon +47 409 16 574.

Øvrige krav til lisensjeger og utfyllende informasjon finner du på nettsidene til henholdsvis rovviltnemnda i region 1 og rovviltnemnda i region 2.

Rovviltnemndenes vedtak finner du også i Miljøvedtaksregisteret.