Årets informasjonsfoldar om rovvilt og sau

Informasjonsfoldaren om rovvilt og sau i Agder for beitesesongen 2020 er klar og kan lastas ned fra vår nettside.

Her finn du nyttig informasjon om rovviltforvaltninga og kven du kan kontakte ved observasjon av freda rovvilt eller skade på husdyr av freda rovvilt. I tillegg kan du lesa om førebyggande tiltak, rovvilterstatning og rutiner ved funn av kadaver mm.